Stalinizmin Katlettiği Troçkist Rudolf Klement Üzerine

Stalinizmin Katlettiği Troçkist Rudolf Klement Üzerine

Leah Munoz

Dördüncü Enternasyonal’in sekreteri ve LeonTrotsky’’nin yoldaşı Rudolf Klement, Troçkist fikirleri ve argümanları uluslararası ölçekte yaymakta o kadar etkili oldu ki, Stalinizmin hegemonyası için tehlike oluşturdu. Stalinist ajanlar 12 Temmuz 1938’de onu kaçırdı ve bir ay sonra da cesedi bulundu.

Rudolf Alois Klement, 4 Kasım 1908’de Almanya’nın Hamburg kentinde doğdu. 1932’den 1938’e kadar bir Troçkist militan ve Dördüncü Enternasyonal’in sekreteriydi. 12 Temmuz’da ortadan kayboldu ve Stalin’in ajanları tarafından öldürüldü. Troçki’nin ifade ettiği gibi, “Rudolf Klement genç ve henüz az bilinen bir devrimciydi. Bununla birlikte, Dördüncü Enternasyonalin sekreteri olduğu için Klement’eyapılan suikastın, sembolik önemi büyüktür. ”

Klement, orta sınıf bir mimarın oğlu olarak büyüdü. Almanya’da çeşitli üniversitelerde felsefe okudu ve Rusça dahil beş dil öğrendi. Bir üniversite öğrencisi olarak Alman Komünist Partisi’ne (KPD) üye oldu ve gittikçe artan bir biçimde Stalin’in pozisyonlarını eleştirdi. Stalin, Lenin’in ölümünden sonra Komünist Partisi’nin yönetimini ele geçirdi ve tek ülkede sosyalizm kavramına dayanan baskıcı bir bürokrasi yarattı. Öte yandan Troçki, enternasyonalizm fikrine dayanan Sol Muhalefet’i kurdu ve partinin Stalinizasyonuna karşı savaştı. 1928’de Troçki, SSCB’nin Alma-Ata bölgesine sürgün edildi ve 1929’da Rusya’dan atıldı. “Troçkizm” KP içinde yasadışı hale geldi, sınır dışı edilme ve ölüm ile cezalandırıldı.

1932’de Klement, Troçki’ye ve Komünist Partideki Sol Muhalefet’e sempati duyduğu için kovuldu. Georg Jungclas, onu Enternasyonal’in Almanya partisi KPD’nin Sol Muhalefetinin saflarına yaklaştırdı ve bunun ardından Troçkistharekette siyasi çalışma yapmaya başladı.  Pierre Broué onu şu şekilde tanımlıyordu; “ keskin karakterli, oldukça solgun, biraz kambur, büyük bir adam…  gözlüklerinin arkasından kısa dik bakışlar… zorla gülümser gibi. Çok az ve yavaş konuşurdu. Şikayet etmeden katlanmayı bilirdi. Bu devrimci oldukça çekingen görünüyordu. Net ve düzenliydi.”

27 Nisan 1933’te, Troçki’nin 1929’da sürgün edildiği Türkiye’deki Büyükada’ya (Prinkipo) gitti. Orada Troçki’nin tercümanı, sekreteri ve asistanı olarak görev yapacaktı. Rusçadan Almancaya çevirileri, yeni kurulan Sol Muhalefet ve Dördüncü Enternasyonal için paha biçilmezdi. StalinistÜçüncü Enternasyonal’in Komintern’i, Troçki hakkında yaydığı iftiralarla sol içerisindeki itibarını düşürmeye çalışıyordu. Klement’in çevirileri, Troçki’nin sözlerinin yayılması için çok önemliydi. 

Aynı yılın temmuz ayında, Klement, Troçki ve karısı ile birlikte, Paris’e hiç gitmemeleri ve Fransa’nın siyasi meselelerine karışmamaları şartıyla kabul edildikleri Fransa’ya geçti.

Stalinist Fransız Komünist Partisi’nde Troçki’ye yönelik düşmanlık, Fransa’da yaşayan sağcılar ve Rus göçmenlerden Troçki’yi ve ailesini gizlilik altında yaşamaya zorladı. Bu yıllarda, sekreterlik görevlerini yerine getirmenin yanı sıra, Klement, motosikletiyle Fransa’nın farklı şehirlerine seyahat eden bir haber kuryesi görevi yapıyordu.

Nisan 1934’te, sıradan bir olay Troçki’nin Fransa’dan çıkarılmasına yol açacaktı. Klement Paris’ten dönerken, motosiklet için uygun belgelere sahip olmadığı için bir polis memuru tarafından gözaltına alındı. Broué’ye göre, “sık sık bağlantı için ve Rue de Louvre’daki posta ofisine gelen kurye ile buluşmak için Barbizon’dan Paris’e gidiyordu. 17 Nisan’da motosiklet lambalarının bozulduğunu gören Ponthierry’deki Polis onu gözaltına aldı ve motosikletiyle ilgili belgelerinin bulunmadığı nedeniyle gözaltına aldı, Troçki’nin varlığından habersiz, Bu esnada, Barbizon’un huzurunu bozacağından korktukları şüpheli yabancılarla dolu evi izliyorlardı. Basında ve kamuoyunda Troçki’nin Barbizon’daki varlığını açığa çıkaran bu olaydı ve Troçki’nin Fransa’dan kovulması için bahane oldu, aslında 18 Nisan’da emri verilmişti ancak 18 Haziran 1935’de Norveç’e gitmek için yola koyulduğunda bu karar yürürlüğe geçirildi.

Klement, Dördüncü Enternasyonal Ön Konferansı’nda delege olduğu için Fransa’da kaldı. Uluslararası Troçkist harekette merkezi bir lider ve Troçki’nin de en seçkin yoldaşlarındanoldu. Ayrıca Uluslararası Sekreterya’da (IS) ve Sol Muhalefet’in bir başarısı olan Uluslararası Komünist Birliği’nin (ICL) merkezi yayın organında görev aldı.

1935 yazında, Uluslararası Sekreterya’nın İdari Sekreterliğine atandı ve dokümanları farklı dillere çevirdi ve Uluslararası Sekretarya ile çeşitli ulusal seksiyonlar arasındaki yazışmaları sürdürdü.

Ayrıca iç bültenlere çeşitli dillerde yazdı, yazıları düzenledi ve koordine etti. Buna ek olarak, Klement, Troçki’nin yazılarını tercüme etmeye devam etti ve uluslararası Troçkist basına yazılarla katkıda bulundu.  Politik mülteci olmanın riskleri ve belirsizlikleri ve Troçkistlere karşı kesintisiz Stalinist şiddet nedeniyle Adolphe, Camille, Fréderic ve Steen takma adlarını kullandı.

İdari sekreter olarak Klement, Uluslararası Komünist Birlik’in Almanya seksiyonu, Almanya Enternasyonalist Komünistler (IKD) örgütünün Yabancılar Komitesi’nin bir üyesiydi. Komite, İKD’nin politik yönelimini sağlamlaştırmak ve diğer üyeler ve eğilimlerle ve faşizmin getirdiği zor koşullar nedeniyle gizlice örgütlenen yerel Troçkist gruplarla iletişimi sürdürmek için kurulmuştu.

1938’de Sovyet Stalinistleri, Troçki’nin akrabalarının yanı sıra ülkedeki neredeyse tüm Troçkistleri ve Troçkist olduğu şüphesi duydukları herkesi öldürdüler. Sovyetler Birliği dışında da Sovyet gizli polisi, çoğu İspanyol İç Savaşında olmak üzere, sol muhalifleri takip etti ve öldürdü.

1937’de Erwin Wolf ve Hans David Freund dahil olmak üzere önde gelen Trotskistler öldürüldü; Troçki’nin oğlu Lev Sedov, 1938 Şubat’ında Stalinist ajanlar tarafından katledildi. Sovyet gizli polisi ajanı, Mark Zborowski, Etinne ismi ile bilinir, Troçkist harekete sızdı ve Sedov’un yoldaşı oldu. Aslında bir GPU ajanıydı ve apandisit muayenesi için Sedov’u Paris devlet hastanesi yerine özel birkliniğe götürdü. Sedov orada Stalinist ajanların ellerinde öldü. Bu, Troçki’ye yıkıcı bir darbe oldu ve şöyle dedi: “O sadece oğlum değil, en iyi yoldaşımdı.” 

Uluslararası Troçkist hareketin üyeleri, Klement’eSedov’un Stalinistler tarafından öldürüldüğünü gösteren kanıtlar bulma görevini verdi. Gary Kern’e göre , “Klement bir dosya hazırlamıştı ve 14 Temmuz’da Brüksel’e götürmeyi planlıyordu; burada Muhalefetin çeşitli seksiyonları arasında dolaştıracaktı. Fakat Brüksel’de kimse onu görmedi. ”

Yıllarca süren iç tartışmalar ve mücadelelerden sonra, Klement ve Troçkist hareketin geri kalanının, karşı devrimci bir güç haline gelen Komünist Partiden kesin kopuşu ve Dördüncü Enternasyonal’in kuruluşunu ilan etmelerine birkaç ay kalmıştı. Hazırlıkların ortasında, Klement’in Sovyet gizli ajanlarının takibi altında olduğunu gösteren bir dizi şüpheli olay meydana geldi. Evrak çantası Paris metrosunda çalındı ​​ve kendisini Jacques Monard olarak tanıtan Jaime Ramon Mercader del Rio Hernandez adında bir adam da dahil olmak üzere, Stalinistler ona yaklaşmaya başladı. 1940 yılında, Mercader Stalin’in emirleriyle Troçki’yi öldürecekti. 

Klement en son 12 Temmuz 1938’de yoldaşları tarafından görüldü. Günlerce aradıktan sonra evinde 16 Temmuz’da, iki Fransız Troçkisti, Pierre Naville ve Jean Rous, aynı anda Meksika’ya Troçki’ye gönderilen bir mektubun kopyasını buldular.  14 Temmuz tarihli sözde Klement’in kaleme aldığı mektupta, Klement Sol Muhalefet’ten koptuğunu açıklıyordu. Fakat yıllardır kullanmadığı “Fréderic” takma adıyla imzalanmıştı.

Bu kayıp karşısında Troçki bir dizi makale yayımladı: “Rudolf Klement’in Kaybolması”, “Rudolf Klement’ten Bir Mektup”, “Rudolf Klement’in Kaderi Üzerine” ve “Rudolf Klement’in Cinayeti Üzerine”. Mektubun Klement’i öldüren Stalinist ajanların sahtekarlığı olduğunu ve bunun Rusya’dan yönetilen Troçkizme karşı mücadelenin bir parçası olduğunu açıkladı. Klement, mektuplarında her zaman “Sevgili Yoldaş LD” derdi, “Bay Troçki” demezdi. Diğer çarpıcı bir gerçek de, Klement’in ortadan kaybolduktan hemen sonra Klement ile birlikte yaşamış olan Litvanyalı Toman’ın ortadan kaybolmasıydı.

25 Ağustos’ta Seine Nehri’nin sularında bulunan bir çantada bir adamın kolu ve gövdesi bulundu. İki gün sonra nehrin eteklerinde, ilk çuvaldaki gövdeye uyan bacakların olduğu başka bir çuval bulundu. Pierre Naville ve Jean Rous, bulunan bu insan parçalarının Klement olarak teşhis ettiler. Hem mektuptaki hem de Klement’invücudunda bulunan anormallikler iyice araştırıldı ve belgelendi. Troçki’nin sekreterinin Stalinist rejim tarafından ortadan kaybedildiği ve öldürüldüğü bundan sonra netleşti.

Klement’in acımasız katli, Troçkizme yaptığı önemli katkılara karşı Stalinist ajanların bir cevabıydı. Troçkist dokümanların geliştirilmesinde ve yayılmasında yorulmaz bir unsurun ve Stalin’in bürokrat partisinden erken kopuşun örgütleyicisinin erken ölümü, O’nun son hedefinin gerçekleşmesini, Dördüncü Enternasyonal’in kuruluşunu durduramadı.

“Troçkizme” Karşı Mücadelenin Anlamı Nedir?”Troçki şöyle diyordu: “Kremlin çetesi, yapabildiği her yerde savaşçılarımızı katletti (Erwin Wolf, Ignace Reiss, Leon Sedov, Rudolf Klement ve diğerleri).  Bunu yapamadığı yerlerde, onlara iftira attı. Ne para ne de paralı ajanlar bürokrasinin utanç verici çöküşünü durduramazlar. Tarihsel gelişimin ihtiyaçlarına karşılık gelen devrimci fikirler her engelin üstesinden gelecektir. İftiracılar yenilmez gerçek karşısında başlarını eğecekler”

Yazının orjinali leftvoice.org  sitesinden çevirilmiştir.  https://www.leftvoice.org/on-the-trotskyist-rudolf-klement-assassinated-by-stalinism

Yazar Hakkında