Manisa Kadın Eylemi – 25 Kasım 2019

Manisa Kadın Eylemi – 25 Kasım 2019

Manisalı kadınlar kapitalizme ve ataerkiye karşı sokaklardaydı

Manisalı kadınlar eşit ve özgür yaşam hakkı için sokaklardaydı. Manisa Kadın Platformunun çağrısıyla bir araya gelen eylemciler adına yapılan basın açıklamasında dünyanın her yerinden kadınlara şiddete, kürtaj yasaklarına, yoksulluğa, işsizliğe ve ayrımcılığa karşı direnişe geçmeleri yönünde çağrı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında bir araya gelen kadınlar sağcı, otoriter ve popülist iktidarların beslediği ataerkiye karşı seslerini yükselttiler. Kadın Meclisleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Büro Emekçileri Sendikası (BES) ve Eğitim-Sen üyesi kadınlar katıldı. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen eylemde kapitalizme ve cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyi yükseltme çağrıları damga vurdu.

Manisalı kadınlar adına yapılan basın açıklamasında AKP hükümeti döneminde 15 binden fazla kadının öldürüldüğüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: 

“Sadece Eylül ve Ekim ayında 86 kadının katledildiğini görüyoruz. Kırıkkalede eski eşi Fedai Baran tarafından defalarca bıçaklanarak 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut’un , ‘ölmek istemiyorum’ haykırışı tüm kadınların haykırışıdır.” AKP’nin cesaretlendirdiği eril zihniyetin beslediği bu cinayetlerde, katilleri koruyan, cezasız bırakan eril yargı suç ortağıdır.”

İşyerleri suç mahalli

AKP döneminde hayata geçirilen neoliberal politikaların patronların kadın ve emek karşıtı esnek ve güvencesiz çalışma modellerini hayata geçirme yönünde cesaretlendirdiğine yönelik tespitlere yer verilen açıklamada, “Tüm bu politikalar, işyerlerinde daha fazla eşitliksizlik, yoksulluk, ayrımcılık, cinsiyetçilik, mobing ve şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma yaşamı ve koşulları, tüm emekçiler açısından ama özellikle kadınlar açısından şiddetin kendisi haline gelmiş durumdadır” denildi.

Kadınların uzun yıllardır şiddete, sömürüye ve ataerkiye karşı yaşamın özgür özneleri olma mücadelesi verdiklerinin hatırlatıldığı açıklamada kadınların sahip oldukları hak ve özgürlüklerin tümünün mücadeleyle kazanıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadın emeğinin gaspı, bedeninin denetimine dayalı, tarihsel arkada planı çok güçlü eril zihniyetin kadınlar üzerinde kurduğu sistematik tahakkümü kırmanın tek yolu yine sürekli ve örgütlü kadın mücadelesini yükseltmekten geçmektedir. Dünden bugüne dünyanın dört yanında kapitalist ataerkil sisteme karşı gelişen ve kazanıma ulaşan tüm direnişlerde kadınların en önde yer alması bunu kanıtlamaktadır.”

KG Manisa

Yazar Hakkında