Bolivya’da Askeri Darbe ve Halkın Direnişi

Bolivya’da Askeri Darbe ve Halkın Direnişi

Eva Morales ülkenin kapitalist altyapısını değiştirmeden bir dizi ekonomik gelişim sağladı ve bu sayede yoksulların hayatında ufak da olsa ilerleme sağladı. Ayrıca yerli hakların haklarını savundu. Büyük burjuvaziye hiç dokunmamasına rağmen, bu kadar değişime bile beyaz burjuvalar tahammül edemedi. Eva Morals’e ve MAS hükümetine karşı bir askeri darbe ile cevap verdiler.

Eva Morales’i istifaya zorlayan ve yerine Senatör Jeanine İnstallednez’i geçici başkan atayan askeri darbeye karşı, Bolivya halkı kahramanca direniyor.Darbe büyük beyaz burjuvazinin temsilcileri, sağcı faşist güçler ve kilise tarafından desteklenmektedir. İşçilerin kazanımlarını geriletmek için yapılmıştır. Yerli halka ve onun hükümetine karşı bir darbedir.  (Her gösteride yerli halkın simgesi olan Wiphalabayrağının darbeciler tarafından hedef alınması da bunun göstergesi. )

Darbe karşıtı gösteriler güçlenirken cuntanın ve milislerinin şiddeti de artıyor. Onlarca direnişçi öldürüldü, yüzlerce yaralı ve tutuklu var. El Alto’daki gaz fabrikasındaki direnişe yapılan kanlı müdahale bunlardan bir tanesi… 8 Emekçinin öldürüldüğü direnişin ardından, tabutlarıyla cenazeden çıkan halka askerler yeniden saldırdı. Yeni başkan silahlı kuvvetleri “cezai sorumluluktan” muaf tutan yasayı onaylarken,  Eva Morales ise direnişi örgütlemek yerine halkı cuntayla diyaloğa çağırıyor.  

Halk direniyor

Öte yandan bir dizi asker ise darbeye karşı durarak halkın yanında gösterilere katıldı. EL Alto, Cochabamba ve La Paz sokaklarında Whipalabayraklarıyla dövüşen halk darbeye kahramanca direniyor. Öz savunma komiteleri, yerel meclisler kuran direnişçiler büyük protestolar düzenliyorlar. Madenciler ve koka üreticileri de gösterilere katılıyor. COB (Bolivya İşçi Merkezi) ise hala işçileri mücadeleye çağırmış değil. Ancak yerellerde işçiler direniyorlar ve COB’umücadeleleri birleştirmeye çağırıyorlar

Tüm bu protestolar ile sıkışan ve yurtdışından istediği desteği alamayan hükümet, 20 Ocak için bir seçim çağrısı yaptı.

Darbeye Karşı Eylem Birliği 

Her ne kadar yozlaşmış bir iktidar da olsa, Eva Morales’i ve MAS hükümetine karşı bu darbeyi ve rejim değişikliğini reddediyoruz. Darbeye karşı topyekün mücadeleyi destekliyoruz.  Bugün Bolivya’da en önemli görev cuntayı ve yeni rejimini yenilgiye uğratmaktır. Bunun aksi işçi sınıfı için büyük kayıplar anlamına gelir. 

Bu nedenle Bolivya’da en geniş eylem birliğini ivedilikle kurmak gerekiyor. Cunta devrildikten sonra bir işçi emekçi hükümeti kurulması görevi gündeme gelecek. Yani cuntayla mücadele ve yenilgiye uğratmak birincil görevdir. Eva Morales’egüvenmeden MAS kitlesi ve COB bu cephenin birleşeni olmalıdır. Yerli halkın kurduğu öz savunma güçleri bu cephenin birleşenidir. Darbeyi yenecek bir işçi ve yerli halk ittifakı, bir işçi hükümetini gündeme getirecektir.

Esat Erdoğan

Yazar Hakkında