“İnsanca Yaşamak İstiyoruz” Mitingi Üzerine

“İnsanca Yaşamak İstiyoruz” Mitingi Üzerine

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısı üzerine 8 Aralık Pazar günü Bakırköy’de “yoksulluk… işsizlik… pahalılık…zamlar… vergiler… enflasyon… bütçe…”   mitingi gerçekleşti. 

Miting krizin derinlemesine hissedildiği, yoksulluktan insanların intihara sürüklendiği bir dönemde gerçekleşti. Hükümete güvenin azaldığı ve kitlelerin umudunu yitirdiği bu dönemde umudu örgütlemek, emekçileri mücadeleye ve birlik olmaya çağırmak büyük önem taşıyor. Bu açıdan mitinge çağrıyı önemli buluyoruz. 

Biz de Kırmızı Gazete olarak “İşsizliğe, Yoksulluğa, Açlığa Karşı İşçiler Birleşelim” pankartıyla  alandayerimizi aldık. Öncesinde de kendi olanaklarımızla hem çevremize, hem de geniş emekçi kitlelere çağrıda bulunduk.

Mitingin bir diğer önemi de, seçimlere odaklanmış solun ve sendikaların uzun bir süre ardından krizin mağduru emekçi kitleleri sokağa çağırmasıydı.

Bu çağrı üzerine toplanan kalabalığın sayısı beklentinin çok altındaydı. Sendikaların katılımı neredeyse hiç yoktu. Sol dergi ve gazeteler sembolik olarak alandaydılar. Bu açıdan ise mitingin zayıf geçtiğini ifade etmeliyiz. Oysa böylesi bir dönemde çok daha güçlü bir katılım olmalıydı.

Miting alanında bir diğer sorun ise emek eksenli sloganların azlığı ve güçsüzlüğüydü. Gerisi maalesef solun kendi içine dönük ajitasyonundanöteye geçmedi. 

İşçi sınıfının bunca saldırı altında olduğu bir dönemde sendikaların sadece sembolik düzeydemitinge katılmasını ayrıca not etmek gerekiyor. Asgari ücret zamları kapıdayken sendikal bürokrasinin mücadele etmeme niyetini de bir kez daha görmüş olduk. Buna rağmen az da olsa gelen sendikalı işçinin mücadeleleri çok kıymetli.

Bu bağlamda alanı dolduran gençler, işçiler ve ülkenin dört bir yanında öfkesini bileyen emekçiler için mücadele alanları kadar sendikaları da doldurmak büyük önem taşıyor.  

Her şeye rağmen sokakta olmak, krize karşı ses vermek ve emekçileri birliğe çağırmak gerekiyor. Sokaklarda sesimiz çoğaldıkça emekçilerin özgüveni de artacak. Mücadeleler kazanıldıkça yenileri için barikatlar zorlanacak. Umut yayılacak…

Kırmızı Gazete YK