Bir Ayı Geçen Devrime Rağmen Piñera Neden Düşmüyor!

Bir Ayı Geçen Devrime Rağmen Piñera Neden Düşmüyor!

Güzel Şili’nin uyanış sürecinde, bir aydan uzun bir süredir sokaklardayız. Halk hareketi, gençler ve işçiler olarak nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair güzel bir örnek gösterdik. Diğer ülkelerdeki kadın ve erkek kardeşlerimize mücadele gücümüzü aktardık; Kolombiya’daki  “Şimdi Şili İzleyeceğimiz Örnek” yazan protesto afişleri gibi…

MIT ŞİLİ (İşçilerin Uluslararası Hareketi  LIT Şili Seksiyonu)

Patronlar ve onların politik parti ve hükümetleri korktular, dengeleri bozuldu. Önce savaş ilan ettiler ve orduyu sokaklara gönderdiler, sonra af dilediler, sonra bir yandan bizlere baskı yapmaya, işkence etmeye ve öldürmeye devam ederken bir yandan da bir barış anlaşması yaptılar ve yeni bir Anayasa sözü verdiler. Bu bağlamda, daha önce vermeyi reddettikleri bir dizi imtiyazı vermek zorunda kaldılar (parlamenterlerin maaşlarını düşürmek, emekli maaşlarını arttırmak, vb). Bugün bunların yeterli olmadığını biliyoruz ve çok daha fazlasını talep ediyoruz.

Ve devrim devam ediyor. Ne aşırı sağcı milletvekili José Antonio Kast’ın suçlayıcı konuşmaları, ne kriminal saldırılar, ne de  süreci yolundan çıkarmaya çalışan Geniş Cephe  (reformist  sol kanat seçim ittifağı) bizi sokaklardan çekebildi. Seferberlik ön cephedeki binlerce kahraman sayesinde devam ediyor. Artık her zamankinden daha çok birliğiz ve bizi bir araya getiren şey neo-liberal sistemden bıkkınlığımız. Bizi birleştiren şey, onlarca yıl süren baskıdan kurtulma umudu ve halkın sadece yüzde %12’sine sahip başkan Sebastian Pinera’yı devirme zorunluluğudur.

Ancak otoritelerin ve onların farklı kurumlarının düzenlemelerine rağmen, Piñera hala iktidarda. Neden? Bunun Piñera katilinin düşmemesi için birleşen birçok unsurdan kaynaklandığına inanıyoruz:

Rejimin siyasi partileri, ister sol ister sağ kanat olsun, onu bir şekilde orada tutuyorlar

Ana savunucuları olan sağcılar bunu daha net bir konuşma ile yapıyorlar, ancak eski Concertación partileri (Burjuva muhalefeti) ve Geniş Cephe (FA) ve Komünist Parti (PC) de bunu yapıyor. Bu, Sosyalist Parti’den (PS) Isabel Allende’nin ifadesinde açık bir şekilde ortaya çıkıyor: “Cumhurbaşkanları demokratik olarak seçilir ve bu nedenle kendi sürelerinde gitmeliler.”

Ancak bazı muhalefet partilerinin sokaklardaki şiddet yüzünden Piñera’ya bir Anayasa ihlali suçlaması yaptıkları da doğru. Ve böyle bir suçlama ileri gidemez, çünkü parlamento ve geleneksel partiler gibi aynı patron yandaşı, yozlaşmış kurumların çerçevesi içerisindeler. Örneğin: Suçlamayı gözden geçiren komitenin 5 üyesi var: 2’si sağcı, 1 KP (Komünist Parti), 1 SP (Sosyalist Parti) ve 1 DC (Hristiyan Demokrasi – Piñera’nın orduyu tekrar sokaklara çağırışını da onaylayan aynı parti! ) üyesi. Onlarca yıl süren talandan sorumlu olan aynı partilerin Piñera’yı cumhurbaşkanlığından indireceğine inanıyor muyuz? Hayır!

Piñera, Şili’li patronların doğrudan temsilcisidir. 

O diğer başkanlar gibi değil, o bir patron! İşçilerin sömürülmesi yoluyla (tüm patronlar gibi) edinilmiş 2,8 milyar dolarlık servetiyle Şili’deki en zengin 10 aileden biri (altıncı). Piñera “yeni bir patron” – post diktatörlük – olsa da bir şekilde ülkeyi yağmalayan on aileyi yansıttığı [temsil ettiği] açık. Ve eğer o düşerse “bunlardan biri” düşer ve bugüne kadar sahip oldukları gücü etkiler.

Baskıcı güçler yeniden birleşti.

Baskıcı güçler devrim tarafından boğulmuştu, bu yüzden Piñera orduyu tekrar sokaklara çıkarmayı teklif ediyor; çünkü süreci sadece Özel Kuvvetler ile yönetemiyor. Ancak, askerlerin kışlalarındaolmaları bizler için yeterli değildir. İşçi sınıfı ailelerinden gelen askeri birlikleri bu hükümeti savunmayı bırakmaya ve halkın yanında durarak taraf değiştirmeye ikna etmemiz gerekiyor. “Daha fazla David Velosos” a ihtiyacımız var. [Sokaklarda insanlara saldırmayı reddeden ve gözaltına alınan bir asker – TN] Bu hükümet, güvenlik güçlerindeki alt kademe memurların refahını umursamıyor. Sadece kendi ayrıcalıklarını savunmak istiyor. Bu yüzden askerler silahlarını tersine çevirmeli, sınıflarını savunmalı ve gerçek düşmanlarını hedefe almalıdır: Piñera, tepedekiler ve onların kurumları.

İşçi sınıfı hareketi sürecin bir parçasıdır ancak tek bir güç olarak örgütlenmemiştir. 

Sanayi işçileri arasında, liman işçileri sürecin öncüsü olmuş ve her bir grev eylemini desteklemiştir. Bununla birlikte, üretimi durdurabilme becerisi, öz savunma ve protesto yöntemleri ile proletaryanın bir bütün olarak devrime katılması gerekiyor.

Piñera’yı düşürmek için mücadeleye önderlik edecek ulusal bir örgüt yoktur

Sokaklarda kendiliğinden düşmesini istiyoruz. Duvarlardaki grafiti ve talepler bu isteği açıkça ortaya koyuyor: “Piñera defol”. Şili halkının çoğu bunu istiyor. Bununla birlikte Piñera’yı devirmek için seferberliğe nasıl devam edileceğini tartışarak bir mücadele planı hazırlamamız ve kendiliğinden mücadeleden bilinçli bir organizasyona ilerlememiz gerekiyor. Halk meclisleri, komiteler ve diğer organizasyonlar kendilerini örgütlerken, koordinasyonu ulusal seviyeye yükselterek Pinera’yı devirme mücadelesini nasıl sürdürebileceğimize karar verebilirler.

Piñera düşene kadar bu devrimi sokaklarda Genel Grev ile sürdürelim

Piñera düşene kadar, hepsi düşene kadar ve gerçekten hayatlarımız için gerçek değişiklikleri elde edene kadar sokaklarda kalmalıyız. Bu devrimi büyütmek ve ona güçlü destek vermek için süresiz bir Genel Greve ihtiyacımız var. 48 saatlik grevleri gerçekleştirmek bir başarıdır, ancak hedefimize ulaşmak için yeterli değildir. Piñera’yı devirmek ve tüm taleplerimizi kazanmak için, bu mücadeleyi tabandan örgütlemeyi planlamak gerekir: halk meclisleri, komiteler, kasaba meclisleri ulusal bir koordinasyonla süreci birleştirmeliler.

Ayrıca, güvenlik güçlerindeki birlikler bu mücadeleye bağlı kalmalıdır. 

Silahlarını, tüfeklerini terse çevirmeli ve gerçek zalimlere karşı; hükümete, yağmacı işadamlarına ve tepedeki temsilcilerine karşı mücadeleye katılmalı ve kendi sınıflarını savunmalıdırlar.

Piñera düşene kadar sokaklarda kalalım!

Hepsi gitsin!

AFP’leri (bireysel emeklilik sistemi) bitirelim ve en zengin ailelerin bizden çaldığı her şeyi kurtaralım!

Özgür, egemen bir Kurucu Meclis!

Sosyalist devrimle kazanılacak bir işçi emekçi hükümeti!

https://litci.org/es/menu/mundo/latinoamerica/chile/por-que-no-cae-pinera-luego-de-mas-de-un-mes-de-revolucion/

Yazar Hakkında