İşçiler Birlikte Güçlü – 1

İşçiler Birlikte Güçlü – 1

Manisa’da değişik fabrikalardan bir araya gelen işçi arkadaşlar ile, “İşçiler birlikte güçlü” temasında toplantılar serisine başlandı. Toplantıda genel olarak, işçi sınıfı hareketinin durumu, sendikaların bu sürece yanıt verememesi gibi konuların yanında, her hangi bir işten atma ya da fabrikalarda halihazırda devam eden tutanak süreçlerine karşı ne tür iş hukuku önlemleri alınacağı konuşuldu. 

Konuşmalar genel olarak iki plana ayrıldı. Birincisi; işçi sınıfının mevcut durumunun iyi bir analizi gerekiyor. Patronlara karşı hangi noktadayız, seferberlikler neden gelişmiyor, mevcut sendikaların ve diğer işçi sınıfı içinde hareket eden grupların bu süreçlerdeki pozisyonları neler, bütün bunları nasıl okumamız gerekli? Ya da sendikalı olsun olmasın herhangi bir iş yerinde işçiler neden kendilerini yalnız, köşeye sıkışmış hissediyor. Sendikal süreçler neden işçilere umut verir olmaktan uzaklar? Bütün bunlara karşı nasıl bir eylem, örgütlenme ve politika geliştirilmesi gerekir gibi konularda oldukça verimli bir tartışma ve deneyim paylaşımı süreci oldu. 

İşçi arkadaşların her birinin tekil olarak oluşturduğu deneyim süreçleri, sendikalar ve patronlarla mücadele metodlarındaki taktik zenginliği oldukça yol açıcı olduğunu söylemek gerek.

Temel olarak, bu toplantılar sürecini, yapılacaklar konusunda ortaklaşmak için devam etmesi gerektiği şeklinde ortak bir irade koymuş durumdayız.

Ayrıca son dönem savaş ve savaş politikalarının işçi hareketi üzerindeki etkisini de birlikte konuştuk. Aslolanın işçi sınıfının kendisi için bir sınıf olabilmesi olduğu ve paylaşım savaşlarına karşı uyanık olmamız gerekliğine değinildi.

İş hukuku ise, asıl olarak mücadelenin yerini tutmamakla beraber, her durumda işçi sınıfının özellikle öncülerinin farkında ve bilgisinde olması gerekli olduğu bir alan. Bu konu, özellikle mücadeleci işçilere karşı patronlar ve onların temsilcileri elinde bir silah olabiliyor. Bu duruma karşı bilinçlendirme süreçlerinin“İşçiler birlikte güçlü” toplantıları ve onun somut çıktıları ile yapılması da bir görev olarak önümüzde durmakta.

Bir sonraki toplantımızda, aktif olarak bir dayanışma ve mücadele hattı örebilmek için nasıl bir yol ve eylem programı izlenmesinin daha doğru olacağı üzerine konuşmaya devam edeceğiz.

Yolumuz uzun, yapılacak çok şey var. Bugüne kadar yapılmayan ya da yanlış yapılanların da yükleri omuzlarımızda üstelik. Ancak, dememiz lazım ki, yola düşmeden mesafe alınmaz. Bizim yolumuz da her zaman işçi sınıfının mücadelesi olacaktır.

KG Haber

Yazar Hakkında