Sebastian Romero’ya Özgürlük!

Sebastian Romero’ya Özgürlük!

30 Mayıs’da, Interpol, Uruguay ve Arjantin polisi destekli bir operasyonla PSTU lideri  Sebastion Romero tutuklandı.

PSTU Arjantin- Yürütme Komitesi

18 Aralık 2017’de Cambiemos Hükümetinin, Macri ve Bullrich’le beraber, IMF ve büyük şirketlerin talepleri üzerine emeklilik hakları, emek ücretleri ve vergiler üzerine bir dizi sözde reformla yasaları değiştirmeye çalışmasının üzerinden 29 ay geçti.

İşçilerin bu reform tasarısına yanıtı ise en az getirilmeye çalışılan baskıların boyutu ile orantılı olacak şekilde büyüktü. Bu mücadeleler sonunda burjuva birliği hasar aldı ve Cambiemos hükümeti zayıfladı.

Sadece Emeklilik reformu kısmen onaylanabildi. Çürümüş burjuva kongresi emekli maaşlarını düşürmeyi başarsa da emeklilik yaşını yükseltmeyi başaramadı, yeni İş Yasası kabul edilmedi ve sadece yerel yönetimlerle vergi anlaşması imzalanabildi.

Burjuva hükümet için bu yenilgi sindirilemezdi. Bunca baskıya rağmen elde ettikleri çok azdı. Bu nedenle mahkemeleri, büyük medya ve onların sponsorları toplumsal mücadeleyi lanetlemek için Sebastian Romero’nun şahsında, mücadeye katılanları cezalandırmaya çalıştılar.

Hukuku keyfi olarak manipüle ederek, işçi mücadelesi önderimizi ülke içinde saklanma olanakları tükenene kadar takip ettiler.

Comodoro Hükümetinin federal mahkemelerine hiç bir güven yok

Federal hakimlerin ve savcıların eylemlerini sorgulayan yalnızca PSTU değildi. Uydurma olarak yapılmış suçlamalarına karşı binlerce şikayet var.

Tüm kınamalara rağmen, 13 Ay boyunca haksız biçimde tutuklu kalan Daniel Ruiz’in yaşadıkları gösteriyor ki, Sebastian Romero mahkemelerden sakınarak doğru olanı yapmıştır; çünkü 29 ay sonra bugün, zenginlerin ve onların hükümetlerinin hizmetindeki mahkemelerin çürümüşlüğü açıkça görülebiliyor.

18 Aralık’ta olduğu gibi isyan eden bir dünya, 

Açlık, her türden zulüm, baskı ve devletler eli ile uygulanan kapitalist şiddet, dünya çapında sefalete, otoriterliğe ve yoksulların cezalandırılmasına karşı çıkan milyonların isyanını ateşledi. İşsizlik, cinsiyetçi şiddet, düşük ücretler ve emekliler ile yaşlıların sürekli soykırımı nedeniyle ilk ölecek olanlar bizleriz. Güvencesizliğe ve geleceksizliğe mahkum edilen bütün bir genç kuşaktan bahsetmiyoruz bile.

Bununla birlikte, dünyanın ötekileştirilenleri, tıpkı Aralık 2017’de Arjantin’liler gibi isyan ettiler. Hiçbir şeyi olmayanlar korkularının üstesinden geliyorlar; Hükümetlerin baskısına karşı direnmek için birleşen yüzbinlerin öncüleri cephenin en önündeler ve dolayısıyla yeni siyasi tutsaklar da onlar oluyor.

Bugün, ötekileştirilenlerin isyanıyla birlikte, Sebastian Romero’nun özgürlüğü talebi de güçleniyor ve bununla birlikte bir kez daha görüyoruz ki “adalet” yalnızca zenginler için bir ayrıcalık.

Şili, Avrupa ve Hong Kong bize yolu gösteriyor. Siyahların Yaşamları Değerlidir (Black Lives Matter) hareketi ile, Amerikan halkı da ayaklanarak sefalet ve baskılara artık tahammül etmeyeceğini açıkça gösteriyor.

Geniş, birleşik bir kampanya

“Sebastián’ın Özgürlüğü”, tüm işçilerin ve kitlelerin talepleri için birleştirici bir bayrak haline gelmelidir.

Her kitle örgütü bu mücadeleye mutlaka katılmalıdır.

Birkaç gün içinde, Arjantin’deki tüm İnsan Hakları Örgütleri, “Plaza de Mayo Anneleri”, “Hukuki ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (CELS)”, “İnsan Hakları Daimi Meclisi (APDH)”, “İnsan Hakları Birliği”, sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği “Bellek, Hakikat ve Adalet Birliği” de dahil olmak üzere geniş bir liste Sebastian’ın Özgürlüğü için açıklamalar yaptılar.

Metro İşçileri Sendikası (AGTSyP), BedTime Fabrikası İç Komitesi, La Nirva’lı Penta İşçileri, Mendoza’nın SUTE’si, SUTEBA muhalefeti, ATEN (Neuquén) liderleri gibi tekstil ve eğitim sendikaları, toplumsal hareketler içinde olan mücadele örgütleri ve işçi sektörleri, PTP’den Juan Carlos Alderete gibi iktidar partisinin ulusal meclis üyeleri, FITU’nun meclis üyeleri ve yasama organları, Luis D’elia gibi toplumsal liderler de bu kampamyaya katıldıklarını duyurdular.

Uluslararası düzeyde, Brezilya, Uruguay, Şili, Meksika, Paraguay, İtalya, Portekiz ve daha bir çok ülkeden destek var.

Sebastian Romero sınıf savaşçıları, işçiler ve yoksullar tarafından desteklendiği için, bu kampanya işçi ve kitle mücadelelerinin içerisinde somutlaşabilir. Bu da kampanyanın herkes tarafından sahiplenilebileceğini ve sahiplenilmesi gerektiğini gösteriyor.

Macri döneminde hukukun manipüle edildiğini kabul eden herkes açılan imza kampanyasını desteklemeli ve Uruguay’da, Arjantin’de veya herhangi bir yerde Romero’nun derhal serbest bırakılması talebini yükseltmelidir.

Sebastian’ın özgürlüğünü isteyen çoğunluğuz. Bu kampanyaya vereceğimiz biçim ile dayanışmamızı mahkeme kapılarında, elçiliklerde ve her nerede gerekiyorsa orada basın açıklamaları gibi eylemlerle ifade edeceğiz. 

Emekçi Halkın ve İşçilerin Yolu

Kapitalizm ve onun destekçilerinin güçleri tükeniyor ve halkların ayaklanması, sosyalist işçilerin yoluna ihtiyacımız olduğunu söylüyor.

Sebastian’ın, General Motors fabrikası işçisi olarak, bir toplumsal önder ve bir devrimci olarak dahil olduğu mücadelenin biçimi, bize birçok tehdide karşı yeni bir liderlik kurmaya devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Bizleri bu ölçüde küresel çöküşe getiren kapitalistleri yok etmek için, sosyalizm için birleşik bir mücadelede, daha iyi bir dünya, sömürü ve baskının olmadığı sosyalist bir dünya, sosyalizm için birleşik mücadelede sentezlenecek.

Sebastian, dünyayı küresel çöküş durumuna getiren kapitalistleri yok etmek için, sömürüsüz ve baskısız, sosyalist bir dünya için birleşik mücadeleyi sentezleyenlerdendir.

PSTU (Birleşik Sosyalist Partisi Arjantin) ve LIT-CI (Uluslararası İşçi Birliği- Dördüncü Enternasyonal) bu amaca hizmet ediyor ve biz Sebastián Romero ve tüm siyasi tutsaklar özgür bırakılana kadar tüm gücümüzle savaşacağız.

05 Haziran 2020

*PSTU; Partido Socialista De Los Trabajadores Unificado; Birleşik Sosyalist İşçi Partisi. Sebastian Romero’nun üyesi  ve merkez komite üyesi olduğu devrimci marksist parti, Arjantin. Nahuel Moreno tarafından kurulan uluslararası akım LIT-CI Arjantin seksiyonu.

**LIT-CI ; Los Internacional Trabajadores-Cuarta Internaccional, Uluslararası İşçi Birliği-4. Enternasyonal. Nahuel Moreno tarafından kurulan Devrimci Marksist akımın uluslararası örgütü.

PSTU Arjantin