İşçiler Kardeş, Patronlar Zalim!

İşçiler Kardeş, Patronlar Zalim!

Sakarya’da fındık toplama işinde çalışan kadın erkek Kürt işçilerin patron ve çevresindekilerin saldırısına uğramasını, Kürt olmalarından dolayı aşağılanmalarını ve dışlanmalarını öfkeyle kınıyoruz. Kapitalist devletin  ayrımcı politikaları yüzünden on yıllardır Kürt ulusunun bu coğrafyada yaşadığı acılara (kimlikleri yok sayıldı, köyleri yakıldı, yerlerinden edildiler, göçe zorlandılar, metropollerde ucuz iş gücü olarak en ağır işlerde çalıştırıldılar, ötekileştirilip dışlandılar…) şahidiz. Kürt insanının çektiği acıların artık sona ermesini ve özgürleşmesini istiyoruz. Meselenin diğer kısmı da kapitalistlerin işçiler ve yoksullar arasına nifak tohumları ekmek suretiyle beraberliklerinin önüne geçmesi. Biz ezilenler buna izin vermemeliyiz. Bu topraklarda Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez, tüm emekçiler ortak kaderi paylaşmakta ve dolayısıyla da kardeştirler. İşçinin is gücünü sömürerek zenginliğine zenginlik katan burjuva egemenliğine son verme zamanı!  

Yaşasın Halkların Kardeşliği ve Emeğin Birliği!

Kırmızı Gazete okuru

Yazar Hakkında