25 Kasım | Hayatlarımız Önemlidir! Cinsiyetçi Şiddet Salgını için Acil Durum Planı

25 Kasım | Hayatlarımız Önemlidir! Cinsiyetçi Şiddet Salgını için Acil Durum Planı

25 Kasım yıllardır her gün maruz kaldığımız cinsiyetçi şiddete karşı eylem, öfke ve kınanma günü oldu. BM, bu tarihi, Mirabel kız kardeşlerin karşı çıktıkları Dominik diktatörü Trujillo’nun ellerinde öldürülmesinin yıldönümü olarak resmileştirdi.

Cinsiyetçi şiddet rakamları her geçen yıl artıyor, ancak geri çekilmeden uzak, kınama ve yeter demek için artan bir güçle sokaklara çıkıyoruz! Hayatlarımız önemli!

Bu yıl, kadına yönelik şiddet eğilimi ne yazık ki önemli ölçüde arttı, çünkü kapitalizmin Covid sağlık krizine tepkisi bize karşı daha fazla acı ve şiddet yarattı.

Dünyadaki durum

Dünyanın her yerinde kadınlar güvencesiz. Salgının ortasında kadın cinayetleri, tecavüzler ve aile içi şiddet hızla arttı. COVID-19 karantinası sırasında, birçok kadın istismarcılarıyla birlikte evlerinde mahsur kalırken, daha azı için barınak ve hizmet mevcut ve arkadaşlar ile destek ağları daha fazla erişilemez durumda.

Yüz yüze derslerin zorunlu olarak askıya alınması, binlerce kız ve erkek çocuğu okuldan izole etti ve onları, zorunlu kapatılma ile artan aile içi taciz veya kötü muameleyi bildirme imkânından mahrum bıraktı.

BM, durumun ciddiyetini kendisi de kabul ediyor. Son raporuna göre kadına yönelik şiddet dünya çapında ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. “COVID-19 karantinası sırasında, birçok kadın, partnerlerinin elinde şiddet riskinin arttığı güvenli olmayan ortamlarda kendilerini izole etti. Dünyadaki kadınların yaklaşık üçte biri partnerleri tarafından fiziksel ve / veya cinsel şiddete maruz kalmıştır ve %18’i son 12 ayda bu tür şiddete maruz kalmıştır. En uç vakalarda, kadına yönelik şiddet ölümcüldür: dünya çapında, her gün tahmini 137 kadın eşleri veya aile üyeleri tarafından öldürülmektedir.

Dünyadaki kadınların yarısı kontraseptif kullanımına kendileri karar veremiyor veya yakın ilişkiler kurmayı reddedemiyor. Çoğu ülkede kürtajın yasadışı olmasından, buna izin verilen yerlerde sağlık krizinin bu döneminde daha da zor erişime girmesi ve anne olmaya karar veren kadınlar için anneliği terk etme konusundaki kamu politikalarından bahsetmiyoruz bile.

Kadına yönelik şiddet, mevcut durumun bir sonucu olmaktan çok, kapitalist sistemin çöküşünün ve barbarlığının bir ifadesi ve eşitliği, hakları ve erkek egemenliğin bitişini ve kadına yönelik şiddetin sonunu garanti edememesinin ifadesidir. Salgın, zaten umutsuz bu durumu daha da kötüleştirdi.

Burjuvazi ve hükümetleri şiddetin suç ortağıdır

Bazı hükümetlerin aldığı önlemler tamamen yetersizdi, daha da kötüsü pandemiye karşı inkârcı bir tavır sergileyenler, hiçbir şey yapmayanlar oldu ve hatta birçok destek programı ve temel hizmetler sağlık sisteminin kaosuyla kesintiye uğradı veya doğrudan kapatıldı.

Birleşmiş Milletler salgın sırasında küresel cinsiyet temelli şiddetle mücadele etmek için 45 milyon dolara ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor, ancak bu bütçenin yüzde 0,3’ü bile bu amacı finanse etmedi.

Kadınlar en az finanse edilen kesimdir, ancak burjuvazinin ve emperyalizmin uluslararası kurumları bu konuda yorum yapmazlar: konu ne Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Politika İzleyicisinde, ne Dünya Bankası’nda, Sosyal Koruma’da ve ne de Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Covid-19’a İşgücü Tepkisi’nde gündeme geldi.

Hükümetlerin salgına verdiği yanıtların yarattığı ekonomik krizin kötüleşmesi, çalışan kadınları vahşice vurdu ve özellikle siyahi ve yoksul kadınlar için şiddet ve eşitsizlik resmini daha da kötüleştirdi. Şu anda dünya kadın nüfusunun yarısından fazlası işsiz, Güney Asya, Kuzey Afrika ve Batı Asya gibi yerlerde kadınların üçte birinden azı çalışıyor.

Pandemi ve ev içi görevlerin aşırı yüklenmesi, kadınları işgücü piyasasından kovdu, onları daha güvencesiz işlere düşürdü ve erkeklerle kadınlar arasındaki ücret farkını artırdı. Birçoğu, ev işleri, konaklama ve yemek hizmetleri ve perakende ticarette ücretli faaliyetler dahil olmak üzere karantina önlemlerinden etkilenen COVID-19’dan en çok etkilenen alt sektörlerde çalışıyor. Kadınlar, sağlık çalışanlarının %70’inden fazlasını oluşturan ve işyerinde erkeklerden daha yüksek enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olan pandemiye karşı mücadelede de ön saflarda yer alıyor.

Göçmen kadınlar, durumlarının felaketle kötüleştiğini gördü. Pek çok vakada, sağlık sisteminden atılmış, sefil mali “yardımdan” dışlanmış ve virüsü kapmaya zorlanmış haldeler, çünkü zorunlu kapatılmalara rağmen güvencesiz bir şekilde zengin evlere çalışmaya devam eden ev işçilerini oluşturuyorlar. Büyük çoğunluğu zaten işsizdi ve fuhuşa başvurmak zorunda kaldı.

Ayrı bir bölümü, işgücü piyasasında ayrımcılığa uğrayan, bu pandemi bağlamında onları daha yoksullaştıran ve halihazırda yaşadıklarından daha şiddetli durumlara maruz bırakan ve fuhuşa sürülen LGBTİ kadınları hak ediyor.

Bu pandeminin sosyal ve ekonomik sonuçları, çalışan ve yoksul kadınları özellikle azınlık, göçmen fakir veya LGBI ise daha kötü maddi koşullarda ve cinsiyetçi şiddet ortamından çıkmak veya herhangi bir saldırganlıktan kurtulmak için daha az kaynakla başbaşa bıraktı.

Covid krizi, bu sistemde hepimizin aynı olmadığını gösterdi. Kapitalist eşitsizlik ve baskı açıkça ifşa edildi. İşçiler, yoksul nüfus, dışlanmışlar ve ezilenler ölülerin çoğunu oluşturuyor. Kapitalistlerin karlarını kurtarmak için en kötüsüne açlık, şiddet, umutsuzluk ve her şeye katlanıyoruz. Kadınlar, siyahiler, göçmenler, yerli halk, LGBTİ ve tüm mazlumlar bundan daha çok acı çekiyor. Yorucu iş vardiyaları, virüse karşı önlenebilir maruziyetler, sağlık hizmetlerine erişememekten dolayı sokaklarda ölümler ve dahası, bizi bölen ve bizi daha fazla sömürmek için baskı altına alan bu sistemin cinsiyetçi, yabancı düşmanı, ırkçı ve LGBT fobik şiddetine eklenebilir.

“Güçlendirilmiş Kadın” yalanı

Şiddet artarken ve biz kadınlar topluca savaşmak için kendimizi sokağa atarken, şirketlerin kurduğu anlatı, bizim için çıkış yolunun bireysel zafer ve kadınların iktidar mevzilerine yükselmesidir. Ne yazık ki feminist olduklarını iddia eden ve hatta çoğumuzla birlikte bazılarının sokağa çıktığını iddia eden pek çok örgüt bu söylemi destekliyor ve doğruluyor.

Hükümetlerin liderliğinde, bakanlıklarda, parlamentolarda veya şirket kurullarında kadınların varlığı sokaktaki mücadelenin nasıl önyargıları zorladığının bir örneğidir, ancak baskımıza karşı temel bir çözüm sunmamaktadır.

Kamala Harris, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk başkan yardımcısı olarak kendisini tanıtmak isteyen ilerici kadınlar için bir zafer olmaktan çok uzak, çalışan kadınları, erkekleri ve siyahları asmaktan çekinmeyecek kapitalistlerin politik bir referansıdır.

BM’nin kendisi bile “eşit güç ve kadınlar için eşit haklara yönelik” programının durağan olduğunu kabul ediyor. Sadece 20 kadın devlet başkanı var ve kadınlar için koltuk sayısı artmış olmasına rağmen oran %25’i bile geçmiyor ve iş dünyasında kadınlar yönetim kurullarda neredeyse %18’e ulaşamıyor. Bu söylem, sömürücü sınıfın ayrıcalıklarından yararlanan kadınlar için bile başarısız oluyor.

Baskı ve sömürüye karşı savaşmak için sınıf birliği

Çok korkunç anlar yaşıyoruz, Covid salgını, derinleşen ekonomik kriz ve cinsiyetçi şiddet her gün başımıza bela oluyor. İster sağ ister “ilerici” olsun, burjuva erkeklerden veya kadınlardan oluşan burjuvazinin hükümetleri, bize bir cevap veremeyeceklerini gösteriyorlar, çünkü yalnızca kapitalistlerin milyonlarca can pahasına kazanmaya devam etmesini umursuyorlar.

Yükü taşıyoruz, görevleri artırıyoruz, çocuklara, yaşlılara, hastalara bakıyoruz, saldırganlarımızla kendimizi izole ediyoruz, onlar da cinsel kimliğimiz yüzünden bize tecavüz etmeye, öldürmeye veya dövmeye devam ettiler. Yeter diyoruz, sokağa çıkıyoruz ve savaşmaya devam ediyoruz. ABD’deki Afrikalı-Amerikalı kadınlarla çıkıyoruz, hala her şeyi değiştirmek isteyen Şilili halkla çıkıyoruz, Peru ve Kolombiya’daki kitlelerle çıkıyoruz, yasal kürtaj isteyen Polonyalılarla, diktatörlüğe yeter diyen Belaruslularla sokağa çıkıyoruz.

Dışarı çıkıyoruz ve zenginlerin taşımak istemediği ağırlığı artık taşımayan milyonlarca işçi ile sınıfımızla dışarı çıkmaya devam etmeliyiz. Hükümetlere koydukları kadınsı yüzlere veya sadece güçlüleri destekleyen seçim tuzaklarına güvenmiyoruz. Cinsiyetçi şiddete ve baskıya kesin olarak son vermek için bizi sömüren ve ezen bu sisteme karşı savaşmamız gerektiğini bilerek gücümüze güveniyoruz.

Ancak ataerkillik ve baskıya karşı mücadelede, işçi erkeklerin desteğini istiyoruz ve buna ihtiyacımız var çünkü kadınları ezen, aşağılayan ve aşırı sömüren maçoluk, hem sınıfı bölmeye hem de zayıflatmaya ve herkesin sömürüsünü artırmaya hizmet ediyor. Bu anlamda, erkeklerin kendi ataerkilliklerinden kopup bizimle savaşmaya gelmesi için verilen savaşın aksine tüm cinsiyetçi vizyonlara karşıyız.

Haklarımız için mücadele, tüm işçi sınıfının içinde olmalı, böylece yoldaşlarımız da ataerkilliği yeniden üretmeyi bıraksın ve örgütlerimiz bu belayla içimizde savaşsın, böylece ortak mücadelede bir yerimiz olsun. Mücadele ayrı değil, yaygın bir şekilde sınıfımız içinde ataerkillik ile savaşıyor. Bizi ezen ve yok eden bu kapitalist sistemi devirmeden zulmü sona erdirmenin bir yolu yok.

Cinsiyetçi şiddete yönelik bir acil durum planına sahip olmak için, uyum planlarına ve onu kullanan hükümetlere karşı savaşmalıyız. Bu 25 Kasım’ı sokaklara çıkaracağız, tedbirler alacağız ama yaşama hakkı talep etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Erkek şiddetine yeter!

Bu kadar baskı ve sömürü yeter!

COVID-19 ve cinsiyetçi şiddetle mücadele için acil durum planı! Herkes için garantili gelir ve düzgün ve güvenli bir barınma talep ediyoruz!

Mağdurlara Yönelik Önleme, Bakım ve Koruma Hizmetleri için Kaynak ve Bütçede Önemli Artış! Borç Ödemesi Yok!

Yaşasın halkın sokaktaki mücadelesi!

Yazar Hakkında