Yorglass’dan İşçilere Mobbing uygulaması

Yorglass’dan İşçilere Mobbing uygulaması

Bir işçi

Yorglass fabrikasında üretim için canını dişine takan işçiler, yorglass yöneticileri için vasıfsız diye adlandırılarak mobbing uygulamakta sorun görmüyorlar.

Fabrikada Sendika temsilcilerinin yaptığı rezillikleri dahi örtbas eden bir sistem oluşmuştur. Bunları dillendiren kişilere de haksız yere tutanaklar tutulur hale geldi.

Bu tutanakları yasal haklarını bilmeyen işçilere hemen doldurtmaya çalışmışlar. Kişilerin hak, özgürlük, yasal ve anayasal haklarını hiçe sayıp, haksız olanları (vardiya amirleri, sendika temsilcileri…) korumaya başlamışlar.

Hakkını savunan üretimdeki işçileri, haksız ve kanuna aykırı tazminatsız işten çıkarmışlardır. Çıkaramadıkları işçilere de istifasını verdirmek için baskı uygulamaktadırlar. Kimi bu baskıya dayanıp devam etmekte, kimileri de daha iyi bir iş bulduklarında istifa edip ayrılmışlardır. İnsan Kaynakları müdürü; “biz burada kimseyi zorla tutmuyoruz. Daha iyi bir yer bulan gidebilir, kimseye niye gidiyorsunuz demeyiz, rapor alanlarla, içeride bizim kurallarımıza uymayanlar tazminatsız işten çıkartacağız. Burada evlenen, askere giden ve emekli olanlar dışında kimseye çıkış verilmeyecektir, bunu tehdit olarak algılamayın” deyip, aba altından sopa göstermektedir.

Vardiya amirlerinden birkaçı görevini kötüye kullanıp, dışarıda da görüştüğü arkadaşlarının rezilliklerini örtbas etmiş, İK’nın şu kişilere tutanak tutulacak dediklerine mesnetsiz tutanak tutulmuş ve o esnada orada olmayan yakın dostlarına şahit olarak göstererek usulsüz ve kanuna aykırı yalan yanlış tutanaklar tutmaktadırlar.

Sendika temsilcileri ise, işçileri hiçbir koşulda savunmamaktadır. Yapılanların üstünü örtüp, hakaret ve ırkçılık yapan sendika temsilcisi bile bulunmaktadır. Biz sizi sonuna kadar savunuyoruz diye insanları kandıran, yalan beyanda bulunanlar sendika temsilcileri olmuştur. Hiçbir kanuna uygun olmayan, saedece müdürün söylediklerine itaat eden ve sendikal bilgi donanımı olmayan kişiler temsil etmektedir.

Yorglass firması kurumsal bir firmadır. Bunun Pozitif bir etkisi olması gerektiği halde kişilerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayan ve kişilerde tam tersi bir etki bırakan bir kuruma dönüşmüştür.

Yazar Hakkında