Anasayfa / Dünya

Dünya

I – İşçilerin Devrimci Partisi ve Enternasyonal: Anlayışı ve İç Düzeni

1. Kısım: Tarihsel Bakış 1.1. Marksist Teoriden Önce Öncü bir komünist partinin uygulaması, sınıf mücadelesinden ve özellikle de iktidar için proleter (veya proto-proletaryan) mücadeleden doğan bir zorunluluk olarak, Marksist teoriden önce ortaya çıktı. Bu nedenle, “gerçekten eyleme ilk geçen Komünist Parti” (Marx, Moralizing Critique, 1847, www.marxists.org/espanol/me/1847/nov/11.htm) işçi sınıfı henüz yeni oluşurken ve “komünizm” …

Devamını oku »

GÖLGELİ DEMOKRASİ, YENİ BONAPARTİZM VE ÖTESİ: MEMLEKET BİR YERLERE GİDERKEN…

Bazı istisnai durumların dışında hiçbir siyasi iktidar, elindekileri bırakıp gitmek istemez. Ancak bu iktidarda kalma isteği ve bunun için yapılacaklar, yürürlükteki rejimin niteliğine göre farklı şekiller alır. Önceki rejim, bir yandan yarı-bonapartist kontrol mekanizmaları (ordu, yüksek yargı ve “ötekiler”), öte yandan “gölgeli demokrasi” niteliğiyle bu gidiş gelişleri güvence atına almıştı. Arızalar askeri müdahale yoluyla düzeltilirdi. Tabii, bugüne bakarak …

Devamını oku »

Sebastian Romero’ya Özgürlük!

30 Mayıs’da, Interpol, Uruguay ve Arjantin polisi destekli bir operasyonla PSTU lideri  Sebastion Romero tutuklandı. PSTU Arjantin- Yürütme Komitesi 18 Aralık 2017’de Cambiemos Hükümetinin, Macri ve Bullrich’le beraber, IMF ve büyük şirketlerin talepleri üzerine emeklilik hakları, emek ücretleri ve vergiler üzerine bir dizi sözde reformla yasaları değiştirmeye çalışmasının üzerinden 29 ay geçti. İşçilerin bu reform tasarısına yanıtı ise en az getirilmeye çalışılan baskıların boyutu ile …

Devamını oku »

LİBYA’DA NE İŞLERİ Mİ VAR!

Saray rejiminin, Libya’da kaybetmesi kuvvetle muhtemel bir “ata” oynadığını,  her an devrilebilecek bir hükümetle ortaklığa girdiğini söylemekte acele etmişiz! Rejimin müdahale gerekçesi Libya’da dengenin sağlanması ve bu yolla barışın temin edilmesi idi. İktidarın hamlesi gerçekte belirli bir dengeyi sağladı. Dar bir alanda sıkışan Müslüman Kardeşler ağırlıklı Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye’nin askeri müdahalesiyle çevresindeki kuşatmayı bir ölçüde …

Devamını oku »

KURUCU MECLİS HAKKINDA NE YAPILMALI?

18 Ekim’den, lise öğrencilerinin başlattığı ve Şili Devrimi sürecine dönüşen zamandan bu yana, gittikçe artan bir ısrarla iki kelime daha fazla tekrarlanıyor: Kurucu Meclis.Yazan: Martín Hernández Garip bir şey yok, hemen hemen tüm devrimlerde de neredeyse aynı şey oluyor. Çünkü her devrim, kitlelerin önderliğinde, mevcut düzenin sorgulanması anlamına gelir. “Yüce Yasa” denilen şeyler ile uyumlu …

Devamını oku »

SURİYE DÜĞÜMÜNÜN BUGÜNÜ -2

Son birkaç yıl boyunca belirli bir bölge dışında Suriye’de (iç) savaşın bittiğine ve sıranın artık siyasi çözüme geldiğine dair pek çok açıklama dinledik. Ayrıca  “siyasi sorunun” çözümünü sağlayacak bir “anayasa komisyonu” da kuruldu. Henüz  ileri doğru net bir adım atılamamış olsa da zaman zaman toplanıyor. Siyasi çözüm sorunu, anlaşıldığı kadarıyla henüz karşılıklı “peşrev” aşamasında. İnisiyatifin Suriye halkının değil, kendi “çözüm” …

Devamını oku »

Yaygın Polis Şiddeti ve George Floyd Cinayeti Üzerine

Minneapolis yanıyor. 25 Mayıs’ta Minneapolis’te George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından, insanlar öfke ve yenilenmiş bir militanlıkla sokağa indiler. Polis ülke çapında gerçekleşen protestolara vahşice saldırıyor. Şehir ve eyalet yönetimleri, protestocuları itibarsızlaştırmak ve askeri gerginliği tırmandırmak için kamu malına zarar veren provakatör polisleri, ayaklanmayı bastırmak için kullanıyorlar. İşçinin Sesi Bildirisi Sendikalarımızın ve diğer işçi ve sivil toplum örgütlerinin dayanışma içinde olmaları ve George Floyd, …

Devamını oku »

Covid-19 Krizi ve “Düşük Vasıflı” İşçinin Bitişi

“TEMEL” EMEKÇİLER ÇALIŞIRKEN, EMEK PİYASASININ DURDUĞU BİR PANDEMİ Mark Bergfeld ve Sara Farris 10 Mayıs 2020 “Günün birinde toplumumuz hayatta kalmak için sağlık çalışanına, çöpümüzü toplayan insana saygı gösterecek, çünkü çöpümüzü toplayan kişi doktorlar kadar önemlidir ve eğer işlerini yapmazlarsa hastalıklar artar. Tüm emeğin onuru vardır..” —Martin Luther King COVİD-19 krizi işçi sınıfına pek çok acı ve çileye neden oluyor. Sevdiklerinin ölümünün yanı sıra, işsizlik ve gelir güvencesizliği de belirsiz bir gelecek doğuruyor. Ancak kriz aynı zamanda iş dünyasında oldukça çelişkili (ve potansiyel olarak ilginç) sonuçlara yol açıyor. Gözümüzün önünde, COVID-19 krizi, kafa ile kol emeği arasındaki geleneksel iş bölümünün dayandığı temeli çözüyor. Özellikle bu kriz, yaşamın ve toplumun yeniden üretimi için gerekli olan tüm vasfı ve işleri en altta tutan beceri-hiyerarşisinin meşruiyetini sorgulamaktadır. Bir anda, gıda zincirindeki işçiler, tarım emekçilerinden gıda fabrikalarındaki işçilere, süpermarket çalışanlarına, atık toplayıcılara ve temizlikçilere, sağlık ve bakım hizmeti çalışanlarına kadar “anahtar” ya da “temel” işçiler olarak adlandırıldı ya da kendilerine savaş zamanı ekonomilerini çağrıştıran ve bu yılın başlarında hayal bile edilemeyecek diğer hukuki yetkiler verildi. Bu açıdan, bu olanlar çok radikal görünmeyebilir ama öyleler. Sonuçta, düşük vasıflı ve yüksek vasıflı işler arasındaki ayrım, sermayenin ücret eşitsizliklerini meşrulaştırmasına, sosyal üretimi yeniden damgalama ve devalüe etmesine ve yoksul ülkelerden daha zengin olanlara uluslararası göç hareketlerini harekete geçirmesine izin verdi. Böylece, mevcut kriz ve yarattığı geleneksel iş bölümünün (ve hiyerarşisinin) (anlıkolarak) çözülmesi, bizi düşük vasıflı işlerin temellerini sorgulamaya, sözde “vasıfsız” emeğin, toplumsal cinsiyetçi doğasını, gelmekte olan sınıf mücadelelerinin merkezine “yaşamı sürdüren faaliyetleriyle” geçeceğini her zamankinden daha net görmeye zorluyor.  EMEK PİYASASI ÇALIŞMIYOR Mevcut paradigmatik değişimi anlamak için, “düşük vasıflı işçi” tasvirinin toplumsal olarak nasıl inşa edildiğini tanımak gerekir. OECD düşük vasıflı işçileri, yaptıkları işe göre değil, eğitim durumlarına göre tanımlar. …

Devamını oku »

Martin Monath: Nazi Askerleri Arasında Yahudi Bir Troçkist

Nathaniel Flakin , 26 temmuz 2018 2. Dünya Savaşı sırasındaki direnişin gizli tarihi:  Wladek Flakin, işgal altındaki Fransa’da Alman askerleri için basılan komünist bir gazetenin editörü olan Martin Monath’ın (1913-44) biyografisini yayınladı. Wladek Flakin, Berlin’li bir tarihçi ve gazeteci, Klasse Gegen Klasse‘nin (Sınıfa Karşı Sınıf, Left Voice’in kardeş sitesi ) editörü ve Almanya Devrimci …

Devamını oku »

Çin İşçi Sınıfı Üzerine Bir Çalışma

Bu dokümanın temel amacı, 2014-2016 yılları arasında Çin’i sarsan büyük grev dalgasında neler yaşandığını, ülkedeki sınıf mücadelesinin o günlerdeki durumunu ve dalgaya öncülük eden eylemcileri ve bağımsız sendikaları analiz etmek. Bunun yanında bu araştırma sürecine, maaş ve istihtam durumu gibi işçi sınıfının bazı özelliklerini de ekledim. Alejandro Iturbe – Brezilya Bu çalışmanın, özel raporlara ve gazete …

Devamını oku »