Anasayfa / Genel

Genel

Saray Tipi Antiemperyalizm Ve Yeni Bir “Yetmez Ama Evet” Tehlikesi!

İktidarın söylemindeki “yerlilik-millilik” ve “bağımsızlık” vurgusu giderek “antiemperyalist”  haller alıyor. “Saray tipi bir antiemperyalizm” doğuyor!  Bu aslında Gezi’den bu yana dozunu giderek artıran bir söylem. RTE Ankara-Niğde Otoyolu açılışında yaptığı konuşmada işi şaşmaz biçimde yine aynı yere getiriverdi. Cumhurbaşkanı’nı konuşmasında,  Türkiye’nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attıklarını, ayağındaki ekonomik prangaları parçalayıp …

Devamını oku »

İkinci 12 Eylül

Türkiye sosyalist hareketinin büyük kısmında travmaya sebep olan günün adıdır: 12 Eylül. Bu travma ne yazık ki sosyalist hareketin üzerinde kalıcı hasarlar bıraktı. 2010 yılında yapılan “Darbe anayasasını değiştirme referandumu” ile bu hasar tekrar gün yüzüne çıktı. “Devrimci Sosyalistler” sınıftan uzaklaştıkça “devrimciliklerini” bir kenara bırakarak “demokratlaşmaya”, “radikalleşmeye” başlıyorlar. İşte bu …

Devamını oku »

Medeni Kanun’un Tarihi ve Günümüzde Artan Önemi

Türkiye, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’ne 1986 yılında taraf olmuşsa da Türkiye’deki kadınların bugünkü yasalarda eşit sayılması çok daha sonraları büyük mücadeleler neticesinde gerçekleşmiştir. Özellikle 1987’deki Dayağa Karşı Kadın Yürüyüşü ile başlayan kitlesel kadın hareketi hem toplumsal dönüşümü hem hukukî değişiklikleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bu noktada özellikle …

Devamını oku »

12 EYLÜL’E DOĞRU

12 Eylül Askeri Darbesi, bulutsuz gökyüzünde aniden çakan bir şimşek değildi. Ayrıca yaşanan ağır krizin çözümü için Türkiye finans kapitalinin siyasi olarak bir askeri darbeyi desteklemesi yaşanan krizin, sadece sermayenin ekonomik sorunlarıyla sınırlı olmadığını göstermekteydi. 1970’lerin ortasında patlak veren dünya ekonomik krizinin de etkisiyle 1977’de Türkiye, egemen sermaye birikim tarzının …

Devamını oku »

40. YILINDA 12 EYLÜL…

Tam 40 yıl oldu. Şimdilerde kime sorsanız karşı çıkıp lanetle anar, ancak vakti zamanında destekçisi pek çoktu! 12 Eylül askeri darbesinden ve ardından yaşananlardan söz ediyorum elbette. Çağrılar yapanları, doğrudan arkasında duranları, yırtınırcasına alkışlayanları, “İstemem yan cebime koy!” diyenleri, “Aman huzur bulduk, herkes birbirini öldürüyordu!” diyerek anlayışla karşılayanları, “Evet, diyelim …

Devamını oku »

Germán Ve Yolanda, Sizleri Unutmayacağız!

İspanya da geçiş programı temelli bir işçi – öğrenci hareketi ve organizasyonu oluşturma amacı ile zorlu mücadeleler veren LCR ve PST, bu mücadele sırasında rejimin acımasız baskı ve saldırılarına maruz kaldı. Bu mücadele içinde suikaste kurban giden iki yoldaşımızın hatırasını hatırlamak istiyoruz. Germán Rodrigez (1978) , Yolanda Gonzales (1980). LCR …

Devamını oku »

ZAMANE DEVRİMLERİ, KARŞI DEVRİMLERİ, HALK HAREKETLERİ: NASIL BAKMALI-3

Emperyalizmin rolü, emperyalizme ve rejime karşı devrimci mücadele Doğru bir tavır alabilmek için yeni zamanların rejim ve /veya hükümet karşıtı kitle hareketlerini çok yönlü olarak ele almak gerekiyor. Örneğin emperyalizmin ve diğer devletlerin çoğu zaman devreye girerek, halk hareketlerine kendi çıkarları doğrultusunda müdahale ettikleri gerçeğini atlamamak gerekiyor. Bu güçlerin amacı …

Devamını oku »

ZAMANE DEVRİMLERİ, KARŞI DEVRİMLERİ, HALK HAREKETLERİ: NASIL BAKMALI-2

Milliyetçi küçük burjuva antiemperyalizminin sınırları? Bazı rejimler için yapılan “antiemperyalist” yakıştırmasının neye dayandığına gelince: Bu yakıştırma, söz konusu rejimlerin kuruluş dönemlerindeki zorunlu emperyalizm karşıtlıklarının dışında ekonomik yapıları ve Batı ile mesafeli, sürtüşmeli veya düşmanca ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu karşıtlık devrimci sosyalizminkinden çok farklıdır. Bu rejimlerin kuruluş dönemlerindeki antiemperyalizmleri gerçek bir kapitalizm …

Devamını oku »

ZAMANE DEVRİMLERİ, KARŞI DEVRİMLERİ, HALK HAREKETLERİ: NASIL BAKMALI -1

Günümüzün halk hareketleri bir takım karmaşık özellikleriyle solun önemli bir bölümünün kafasını karıştırıyor.  Bunun nedeni, sadece bu hareketlerin siyasi nitelikleri, kitlelerin çelişkili bilinçleri, siyasi önderliklerinin ideolojik-politik yapıları ve sıklıkla da uluslararası “destekçilerin” sabıkaları veya emperyalistlikleri değil. Bu kafa karışıklığı,  kuşku ve bazen de düşmanlık aynı zamanda bu hareketlerin hedef aldıkları …

Devamını oku »

TÜRKİYE’DE SÜREKLİ DEVRİM -2

Okurlarımıza, sürekli devrim teorisinin Türkiye özelinde tartışıldığı bir dosya sunuyoruz. 2 ayrı dosya olarak Türkiye devriminin sınıfsal-sosyolojik durumunu tartıştığımız bu metinde, Türkiye devriminin karakterine nasıl baktığımız ve adlandırdığımız yer alacak. Bu dosya sırasıyla; tarihsel arka plan, Türkiye kapitalizminin gelişimi, demokrasi sorunu, Kürt sorunu, Türkiye’de Tarım-Toprak sorunu gibi başlıkları içerecek. Daha …

Devamını oku »