İşçiler Ülke Çapında Grevde! Komünist Alternatif Onlarla!

İşçiler Ülke Çapında Grevde! Komünist Alternatif Onlarla!

Fabiano Stefanoni / İtalya / 14 Mart 2020

11 Mart’tan Başkan tarafından yayınlanan yeni kararnamenin sınıf karakteri öncekinden daha açık. Corona virüs tehdidi ile mücadele etmek için sert tedbirler açıklanırken, küçük ticari faaliyetlerin ve restoranların kapatılmasına karar verilirken, enfekte kişilerin ve ölümlerin yüzdesinin çok yüksek olduğu bir bölge olan Lombardiya da dahilolmak üzere, fabrikaları kapatmadılar. Ofisleri ve fabrikaları, süpermarketleri, bankaları, çağrı merkezlerini açık bıraktılar. Bütün bunların yanında, hükümet havacılık sektöründe on binlerceişçinin işten çıkarıldığını duyurdu (Alitalia ve AirItaly).

Kapitalizm Maskesini Çıkarıyor

Böylesi kritik anlarda maskeler düşer. Kapitalizm gerçek yüzünü çarpıcı bir şekilde gösteriyor: Barbarca ve insanlık dışı. İktidardaki hükümet, tıpkı tüm burjuva hükümetleri gibi, (M5S/5 Yıldız Hareketi gibi kendini “yeni” olarak ilan edenlerle  «geleneksel» partiler arasındaki uzlaşıyla)Confindustria’nın (Sanayi Patronları Konfederasyonu) emirlerini körü körüne yerine getiriyor: Kapitalistlerin milyarlık kazançlarını korumak için fabrikalar ve büyük ticaret zincirleri kapanmayacak!

Bu nedenle, bir yandan enfeksiyonlardankaçınmak için evde kalma ihtiyacı vurgulanırken, diğer yandan işçiler, taşeronlar, kargo işçileri, otel çalışanları, hepsi işyerlerine enfekte olmak için gitmeye zorlanıyor!

İkiyüzlü olmasının yanı sıra, Confindustria Başkanı Boccia’nın işçilerin işte korunabileceğini garanti eden açıklaması suçtur. Bir fabrikaya giden veya montaj hatlarında çalışan insanlarla konuşan herkes, sanayide mevcut koşullarda korunmanınmümkün olmadığını çok iyi bilir. Kaçınılmaz olarak işçilerin aralarındaki mesafeler kısadır ve virüsün kolayca yayılabileceği kapalı yerlerde çalışırlar. Enfeksiyon kaynağı olabilecek ürünleri yükler ve boşaltırlar.

Gerçek başka türlü ve bu bir sınıf gerçeği: milyarder kapitalistler, sanayiciler ve bankacılar, milyarlık kazançlarının küçük bir kırıntısından bile vazgeçmek istemiyorlar. Bu nedenle fabrikaları kapatmak istemiyorlar. Üretimin kesintiye uğratılamayacağı bir yalandır. Ülkemizdeki büyük fabrikaların çoğunluğu – çelik fabrikalarından metalurji endüstrisine, kimya endüstrisinden otomotiv sektörüne – “halk sağlığı ihtiyaçlarıyla” hiçbir ilgisi olmayan ürünler üretiyorlar. Savunmak istedikleri tek şey kazançları; milyonlarca işçinin hayatı onlar için hiç önemli değil!

Bireysel faydaya dayanan bir ekonomik sistemin anarşist ve irrasyonel karakteri de açıkça ortaya çıkıyor: kapitalistler kendi burunlarının ötesini görmezler, Corona virüsün de onlara bulaşabileceğini düşünmezler. Hatta bazı “Paperoni” [“parası olan çocuklar”] zaten özel jetleriyle uzak adalara veya lüks sığınaklara seyahat edecek donanıma sahip gibi görünüyorlar. Ve işçilerin toplu olarak enfekte olması durumunda, mücbir sebeple, üretimi durdurmak ve fabrikaları kapatmak zorunda kalacaklarını hesaba katmıyorlar.

Her zaman olduğu gibi, burjuvazinin içeride farklı pozisyonlar olması bir şey ifade etmiyor. İşçilere fiziksel olarak ihtiyaç duyan fabrikaların çoğunda (çelik fabrikaları, metalurji, otomotiv vb.) büyük risk taşıyan bölgeler de dâhil, tesisleri kapatma niyetleri yok (virüsün ana salgınlarından birinin yaşandığı bölgedeki Arvedi de Cremona çelik fabrikası tek bir gün bile kapanmamıştır). Ve hatta “fabrikayı daha güvenli hale getirmek” için birkaç gün için bilekapatmaya niyetleri yok. Ancak evden çalışılabilecek, daha az “fiziksel” insan gücüne ihtiyaç duyan sektörler ve işletmeler de var. Bu nedenle, ironik biçimde TV istasyonlarına çıkan haberciler acil durumun ortadan kalkmasının “aylar” alacağını söylemelerine rağmen, La7 gibi TV istasyonlarını kontrol eden kontrol eden büyük RCS firması faaliyetlerini geçici olarak durdurarak15 günlük “cömert” bir izin verdi.

Kesin olan bir şey var: Milano Borsasında çıkan gürültüden sonra tüm İtalyan burjuvazisi panikledi. Bu durum, kazançlarını savunmak için,daha da ciddi önlemler alacakları veya talep edecekleri anlamına geliyor. İşyerlerinin kapanmasını engellemek için, işverenleri tarafından sağlık durumları konusunda yalan söylemeleri (yani enfekte oldukları gerçeğini gizlemek) için baskı altında olan işçiler zaten var. Birçok işyerinde çalışanlar yıllık izinlerini kullanmaya zorlandı, birçoğu işten çıkarıldı ve bu sadece başlangıç.

İkiyüzlülük ve Yangın Söndürücüler

Salvini, Meloni ve Fontana’nın tutumları utanç verici ve ikiyüzlüce; ve şu anda çok sayıda endüstrinin kapatılmasını talep ediyorlar(muhtemelen seçim konsensüsü nedeniyle).

Bu mokasenlere, diğer tüm siyasi burjuva liderleri gibi (Zingaretti’den Berlusconi’ye, Bersani’denMonti’ye, Renzi’den Vendola’ya), ilk yardım ve yoğun bakım yataklarının sert ve dramatik bir şekilde azaltılması da dâhil, sağlıkda bütçe kesintilerini milyarderler için aktif olarak -parlamentoda oy vererek ve yönettikleri bölgelerde yasaları uygulayarak- desteklediklerini hatırlatmak gerekir. Hepsi, Salvini ve Meloni, Berlusconi ile hükümette bulunduklarında, sağlık sisteminin özelleştirilmesini, hastanelerin kapatılmasını, yatakların sökülmesini onayladılar. Merkez soldaki tüm temsilciler aynısını yaptı, istisnasız. O dönemde Puglia’da Vendola’nın yataklarda yaptığı kesintileri kınıyoruz. Ayrıca, Kuzey Lig’inin kalesi Véneto bölgesindeki Salvini’nin sağ kolu olanZaia’yı hatırlamakta fayda var. virüsün başlarında fabrikaların kapanmasını engelledi. Onun için son dakikada pozisyon değiştirmek çok kolay çünkü seçim uzlaşmasını kaybetmekten korkuyor!

Ancak ikiyüzlülük sadece sağdan gelmiyor. Başlıca sendikal örgütlerin bürokrasileri CGIL, CISL ve UIL, Landini liderliğinde, patronların karı için milyonlarca işçinin hayatını tehlikeye atarak net bir pozisyon aldılar. Hemen “güvenlik ve sağlık tedbirlerini artırmayı” talep ettiler, böylece işveren ideolojisini yani üretimi durdurmanın mümkün olmadığı fikrini desteklediler. 

Gerçek şu ki, şu anda aktif kalması gereken ve acil ihtiyaçlarla ilgili olan birkaç sektör var.  Coronavirüs ile mücadele için gerekli araç, makine ve tıbbımalzemeyi üretenler ve bazı gıda işletmeleri (ilk önce üretim yapanlar)… Diğer tüm endüstriler kapatılabilir. Hâlihazırda üretilen ve piyasaya sürülen mallara (birçok endüstrinin ileride daha yüksek fiyata satmak satmak için rafta beklettiği) yönetmek ve bu kritik dönemde popüler kitlelerin gereksinimleri için kullanmak yeterli olacaktır.

Utanç duymadan, Landini, la Furlan ve Barbagallo«uzlaşma ve sorumluluk» çağrısında bulunuyor. Onların iddiası, bir yandan işyerlerinin«dezenfeksiyonunun» imkânsız olduğunu iddia ederken, diğer yandan işyerlerinde güvenli bir şekilde çalışmanın mümkün olduğudur. Böylece büyük bir sorumluluk üstleniyorlar: Confindustria ve hükümete uygun olarak işçileri ve ailelerini ölüme göndermek! (1)

İşçi Sınıfı Varlığını Gösteriyor!

Conte’nin 11 Mart’taki TV açıklamasından hemen sonra, tüm İtalya bir “kırmızı bölge” haline gelmişken, milyonlarca işçinin hala çalışmaya devam etmesi gerekiyordu. Bunun üzerine,kamuoyuna açık protesto gösterleri tehhlikeliolmasına rağmen, işçilerin protestoları her biçimde patladı. Militanlarımızın da kurucusu olduğu, mücadeleci No Austerity (Kemer Sıkmaya Hayır) cephesi, hükümet ve örgütlerinin (kargoda grev hakkına yapılan saldırıyı hatırlayın) aldıkları tedbirlerin sınıf karakteri ile ilgili çok sayıda yazıyayınladıktan sonra, tüm sendikaları özel sektörde süresiz ve acil bir grev çağrısında bulunmaya çağırdı (yani, işçilere yaptırım riski olmadan süresiz grev yapmak mümkün olan tüm sektörlerde).

Aynı gün, ülke genelinde ablukalar ve grevler duyuruldu. Bazı taban sendikaları ayrıca ulusal düzeyde süresiz grev ilan ettiler.

Burada grevdeki ana işçi örgütlerinin ve işçilerinsürekli güncellenen bir listesini paylaşıyoruz: Pasotti ve Brescia’daki büyük fabrikalar; Asti’deVercelli e Cuneo, MTM, IKK, Dierre, Trivium; Mantova eyaletinde Corneliani, Iveco, Relevi;  Terni’deki büyük çelik fabrikası Ast’ınVarese eyaletinde Whirlpool,Terni’deki çelik fabrikası Ast; Milan’ın Cormano bölgesindeki Briton; Treviso bölgesindeki Electrolux ve Marghera; Ligurya’da Fincantieri;  Ligurya’da liman işçileri ve gemi bakım işçileri de grev ilan etti; telekomünikasyon çalışanları (System House Srl, System Data Center ve Out Spa) ve sürücüler grevde, keza  teslimatçılar ev teslimatlarıylaenfeksiyon riski altında oldukları içingrevdeler; Toskana’da Piaggo of Pontedera, Floransa’da Gkn, Pistoia’daki Hitachi, Esselunga’da (ulusal grevin ilan edildiği yer); Almaviva işçileri süresiz grevde ve TarantoIlva’sında on günlük grev başladı; Fiumicinohavalimanındaki Alitalia işçilerinin farklı sektörleri, grev yapmaları kanunen yasak olduğu için, blokaj faaliyetleri yapıyorlar; fabrikalarda daha önce programlanan ve birkaç gün kapalı olduğu için duran grevler, açıldıkça yeniden başlıyor: Maranello’daki Ferrari’den, ticaretten telekomünikasyona, kauçuk-plastikden kimyaendüstrisine bir dizi şirketde grev yeniden başladı. Son birkaç gün içinde, Pomigliano ve TermoliFCA çalışanları greve gittiler. 

Bunlar çok önemli grevler, çünkü taleplerinden bağımsız olarak, çoğunlukla işçiler kendileri örgütlediler. Kendi sözcülüklerini garanti altına almak için, her tür protestoyu boğmak isteyen büyük ulusal bürokrasilerine rağmen yapılan grevler (Confindustria ile pararlel şekilde kendi bürokratik aygıtlarının çıkarlarını korumak için). Ancak, işçiler “ölüme gönderilen asker” olmayacak (“ölüme gönderilecek asker değiliz” emek protestosunun sloganlarından biridir). Şirketlerdeki sendika temsilcilerini grev çağrısı yapmaya zorladılar. Bu sayede, üretimidurdurma deneyimini yaşıyoruz.

Hayatta kalacağımızdan emin olmadığımız acil bir durumda bile, işçi sınıfı bize kararlılık ve mücadele konusunda büyük bir ders veriyor, yani kaderini kendi ellerine alma kapasitesine sahip olduğunu kanıtlıyor.

İşçiler farklı bir sistem için grevde!

Alternatif Komünist Parti greve giden işçileri destekliyor. Biz bunları yazarken, bu grevlerin uyguladığı baskı sayesinde, hükümet sendika liderlerini “güven”in faydasını değerlendirmek üzere topladı. CGIL, CISL ve UIL bürokrasileri,işlevsel sanayilerin “dezenfeksiyonu” için, sosyal güvenlik ağlarının kullanılmasını (yani, işletmeler için kamu maliyesinin kullanılması: işverenler adına maaşları devletin ödemesi) ve işyerlerinin geçici olarak durdurulmalarını talep ettiler. Fiom’unve diğer metalurjik sendikaların (Fim ve Uilm) liderlikleri, kendilerine rağmen, devam eden ve başlayacak grevleri, “her dönemin ihtiyacı bir grev” diyerek savunmak zorunda kaldılar.

Elde edilen sonuçlar (bazı üretim alanlarının geçici olarak kapatılması) mücadelenin meyvesidir, ancak gardımızı düşürmemeliyiz. Her fabrika kapanana kadar bu kargaşa durumunu korumak gerekir (acil sağlık durumları için gerekli fabrikalar hariç). Protestonun etkili olması için işyeri blokajlarıgenelleştirilmeli ve genişletilmelidir.

Biz mücadele gerçeklikleri (örneğin karantinaya girme çağrısı) – en geniş platformda yapıyoruz, ancak kendimizi derhal uzun vadeli sınıf çatışmaları için hazırlamamız gerektiğine inanıyoruz (bir enfeksiyon riski durumuyla birlikte bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi göreceğiz). Maskeleri, çift taraflı maskeleri takmanın zamanı geldi. Hangi tarafta olduğunuza karar vermenin zamanı geldi: vicdansız kapitalistlerin tarafında ya da işçilerin tarafında.

Komünist Alternatif Parti’nin Çağrısı:• Corona virüs acil durumu ortadan kaldırılana kadar, hastane makineleri, maskeler, eczacılık ürünleri ve temel gıda malzemeleri sağlayan işletmeler hariç, tüm üretim alanları, tümfabrikalar ve şirketler derhal kapatılmalıdır (bu durumlarda, üretim metodları radikal olarak belirlenmeli ve daimi personel işe alınırken ve ücretler aynı kalırken mevcut işçilerin çalışma programının düşürülerek iç organizasyon da değiştirilmelidir.) .• Devletin ulusal sağlık sisteminin güçlendirilmesi için, bütçe kesintileri nedeniyle kapatılan tüm hastanelerin yeniden açılmalı; acil yardımlarda ve yoğun bakım hastane yatakları derhal çoğaltılmalı.• Hastanelerdeki ve kamu altyapısındaki geçici doktor ve hemşireler, bekleme listelerinden kalıcı olarak işe alınmalı. Sağlık çalışanları için gerçek koruma ve maaş zamları!• Büyük şirketlerde, yıllık izin ya da ücret kesintileri olmaksızın, işveren tarafından ücretler % 100 ödenmeli; küçük işletmelerde, şirketin ödeyemediği maaşların devlet desteği ile %100 ödenmeli.• Tüm ofislerin ve çağrı merkezlerinin derhal kapatılmalı, evden topluluğa zarar vermeden olduğu yerden çalışılmalı.• Acil durumlar hariç, ki onda da korunarak,  tüm ulaşım (demiryolu, hava yolu, otobüsler) anında kesilmeli; yıllık izin kesintisi veya maaş kesintisi olmadan personel maaşının % 100’ü ödenmeli.• Havacılık sektöründeki prosedürler ortadan kaldırılmalı ve çalışma derhal durmalı.  Alitalia, Air Italy ve Ernst işçilerinin kontrolü altında tazminatsız kamulaştırmalı.• Acil durum sona erene kadar, beslenmenin devlet tarafından doğrudan ve ücretsiz dağıtılmasıyla tüm süper marketler derhal kapatılmalı.• Acil durum nedeniyle işlerinden ayrılmak zorunda kalan tüm eğitim personeli, hizmet personeli ve kooperatiflere ücretleri % 100 ödenmeli («karantina geliri» olarak,vatandaşlık maaşı dâhil olmak üzere, tam maaş).• Çevrimiçi öğretimi güçlendirmek için36 aylık hizmet ile tüm okul personelleri kalıcı olarak işe alınmalı; idari personel ve görevliler için çalışma zorunluluğu olmayan okulların tamamen kapatılmalı.• İşsiz veya serbest meslek sahipleri de dahilolmak üzere, ticaretten zanaatkarlara ve ikram sektörüne kadar, bir işçinin ortalama maaşına eşit acil vatandaşlık geliri («karantina geliri»)ödenmeli. Zorunlu kapatma nedeniyle bu dönemde geliri olmayan küçük aile işletmeleri için kamu desteği.• Salvini’nin Kararlarının Kaldırılması;  için gerçek sağlık korumasını garanti etmek için kamu yardım merkezleri göçmenlere açılmaı; ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini daha kolay kullanabilmeleri için tüm göçmenler için hemen vatandaşlık statüsü verilmelli.• Acil sağlık ihtiyaçlarına daha fazla kaynak yaratmak için dış borç ödemeleri durdurulsun.• Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimi durdurmayı reddedenlerden başlayarak, devlet, tüm büyük fabrikaları (piyasaya sürülen veya depolarda tutulan malları kullanmak amacıyla) kamulaştırsın. • Tüm büyük bankaların kamulaştırılması, işçilere ve bu olağanüstü haldeki işsizlere koşulsuz yardım kredileri vermek için, özel sermayesi olmayan bir ve tek büyük devlet bankasını kurulsun.

Eğer bu önlemler alınırsa, sağlık krizi, şu anda toplu işten çıkarma tehdidi altında yaşayan işçiler için hiçbir risk olmaz. Bankacılar, kapitalistler ve milyarderler, koronavirüs krizini ödemek zorundadır, işçileri değil!

Troçki’nin «Geçiş Programı»nda yazdğı kapitalizm altında bir felaket tüm insan uygarlığını tehditediyor sözleri, bugün hiç olmadığı kadar güncel. 1938’de Troçki bu kelimeleri yazdığında, yeni bir dünya savaşı bekleniyordu ve kısa süre sonra da gelecekti. Bugün başka bir felaket karşımızda. Dün, bugün olduğu gibi, kurtuluş «proletaryanın elinde, özellikle de devrimci öncüsünün elinde». Ve bu genelleşmiş korkuların yanında, aynı zamanda sınıf çatışmaları günlerinde, devam eden grevler bununkanıtı. Troçki’nin dediği gibi, “insanlığın tarihsel krizi devrimci liderliğin krizi” dir, bugün uluslararası devrimci partiyi inşa etmek her zamankinden daha fazla zorunlu ve acildir.

(1) Maalesef, savaşçı sendikal sektörlerin ve «devrimci» solun temsilcilerinin bile bu pozisyonları destekledikleri, aslında Confindustria’nınçalışanların «güvenli koşullar altında işe alınmasının mümkün olduğuna inanan pozisyonlarına teslim oldukları tutumları sorgulanmalıdır.  Bu deneyimin sonunda, emek ve sınıf hareketi örgütlerinde de dengelerin değişmezamanı gelecektir.

www.alternativacomunista.it

“Virüsü durdurmak için kapitalizmi durdurun”. – #closethefactories.