Salgına Karşı Emekçinin Programı

Salgına Karşı Emekçinin Programı

Covid-19 salgını her gün daha fazla yayılırken, Saray şu ana kadar, işçileri, küçük esnafı, yoksul halkı koruyacak tedbirler almış değil. İşçiler her gün üretimdeler ve hastalık tehdidi ile karşı karşıyalar. Sağlık emekçileri ise tam anlamıyla salgına karşı savaş veriyor.

Toplumda yeterince kaynak olmasına rağmen, kapitalistler sırtımızdan kazandıkları parayı paylaşmak istemiyorlar. Biz de çalışarak ölmek istemiyoruz. Bu nedenle tüm emekçilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyoruz.

1. Tüm özel hastaneler emekçilerin denetiminde kamulaştırılmalıdır.

Başta acil servis ve yoğun bakım üniteleri olmak üzere, tüm servisler hızla hastalara açılmalıdır. Herkes için sağlık hizmeti ücretsiz olmalıdır. Sigortasız işçiler, göçmenler, küçük esnaf ve emekliler, tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak alabilmelidir.

2. Sağlık sektöründe üretim yapan tüm işletmeler emekçilerin denetiminde kamulaştırılmalıdır.

Ventilatör, maske, dezenfektan, eldiven gibi malzemeleri üreten tüm fabrikalar kamulaştırılmalı ve bu ürünler ücretsiz olarak halka dağıtılmalıdır. Hastanelerde sağlık çalışanları kesinlikle malzemesiz bırakılmamalıdır.

İşçi Sınıfı ve Yoksul Halk İçin

3. Ücretli izin tüm işçilerin hakkıdır.

Apar topar çıkarılan “ücretsiz izin yasası” derhal iptal edilmelidir. Salgına karşı tıbbi malzemeler üreten firmalar ve temel gıda üreticileri hariç, tüm sektörlerde işyerleri kapanmalı, işçiler maaşlarında kesinti olmaksızın, ücretli olarak izine gönderilmelidir.

4. İşten çıkarmalar gerçek anlamda ve süresiz olarak yasaklanmalı. Patronların, krizin bedelini işçilere ödetmesini kabul etmiyoruz. İşten çıkarma yapan patronlara ağır cezalar uygulanmalıdır. Mevcut işten çıkarma yasağı içi boş bir yasadır ve patronları korumaktadır. 

5. İşsiz ve güvencesiz olanlara, gündelik çalışanlara, küçük esnafa açlık sınırının üstünde maaş ödensin.

1.177 lira ücretle ne kira ödenebilir, ne elektrik ne su. Bunca zam karşısında bu rakam kabul edilemez. 

6. Yoksul emekçilerin kira ödemeleri durdurulmalı.

Emekçi halkın kira ödeyebilecek durumu kalmayan geniş bir kesimi mevcut. İvedilikle bu insanların kira ödemeleri durdurulmalı. İleriye dönük borç yazılmamalı.

7. Evsizler boş evlere ve otellere yerleştirlmeli.

Hiç kimse sokakta bırakılmamalı. Binlerce boş otel ve yüzbinlerce boş ev varken insanlar neden sokakta? Bu insanların boş evleri işgal etmeleri, yerleşmeleri haklarıdır. 

8. İşçilerin, yoksul halkın, küçük esnafın kredi ve kredi kartı borçları silinmeli. 

İşçiler ve yoksullar yıllardır bankaların, tefecilerin elindedir. Salgın hasarı derinleştirmiştir. Yoksul halkın borçları silinmelidir.

9. Gıda fiyatları kontrol edilsin. Zamlar derhal geri çekilsin.

Kriz fırsatçıları gıdaya her gün yeniden zam yapmaktalar. Derhal gıda zamları geriye çekilmeli. Stokçular ve fırsatçılar cezalandırılmalı.

10. Temel gıdalar halka ücretsiz dağıtılsın.

Halk hem işsizlik, hem Covid-19 salgını ile kıvranırken marketler hem çalışanlarını, hem de halkı riske atmaktadır. Sağlık ihtiyaçları ve temel gıdalar halka ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.

Toplum İçin Kaynak Var

11. İflas eden firmalar işçilerin denetiminde kamulaştırılsın.

Buralardan gelecek kaynak emekçi halka aktarılsın.

12. Zenginlerden ek vergi alınsın, sağlık sistemine ve işçilerin maaşlarına aktarılsın.

Bugüne kadar sırtımızdan zenginleşenler, servetlerine servet katanlar krizin yükünü taşımalıdır. Ek vergilerle zenginlerden alınan kaynaklar sağlık sistemine ve emekçilere aktarılmalı. Bugüne kadar servet kazananlar, toplumla varlıklarını paylaşmalıdır.

13. Diyanet bütçesi sağlığa aktarılsın. 

İşçilerin emekçilerin ödediği vergilerle toplanan paralar,toplum üzerinde gereksiz bir yük olan ve dev bir bütçe yutan Diyanete değil, sağlık sisteminin düzeltilmesine ve sağlık emekçilerine harcanmalıdır. 

14. Savaşa ve gereksiz askeri yatırımlara harcanan paralar halka aktarılmalıdır. 

Yurtdışı operasyonlara son verilmeli, kaynaklar salgın ve halk yararı için kullanılmalıdır.

15. Sarayın, bürokrasinin ve yandaşların lüks harcamalarına, gereksiz üstyapı yatırımlarına son verilmelidir. 

Halk yoksulluk içindeyken saray ve bürokrasisi tam bir savurganlık içindedir. Özellikle kriz fırsatıyla şaibeli ihaleler, arazi yağmaları yapanlar yargılanmalıdır.

16. Dış borçlar ödenmesin. 

Şu aşamada tüm dış borç ödemelerine son verilmelidir. Halk yokluktan kıvranırken emperyalizmin kurumlarına ödeyecek br kuruşumuz yok!

Demokratik Bir Süreç İçin

17. Halka doğru bilgi verilsin, bilgi saklayanlar ileyanlış bilgi verenler tespit edilsin ve yargı önüne çıkarılsın.

 Yanlış bilgi verenler halkı yanıltmaktadır. Salgının ciddiyetini düşürmeye dönük bir çabaya girilmemelidir.

18. Muhaliflere dönük tehditlere, yasaklara, gözaltı ve tutuklamalara son verilsin. 

Salgında gerçekleri aktaran muhalifler, kriz ortamından yararlanılarak, tehdit edilmekte ve hatta tutuklanmaktadır. Demokratik bilgi akışı sağlayan tüm muhaliflere dönük cadı avına son verilsin.

19. Siyasi mahkûmlara uygulanan ayrımcılık sona ersin ve derhal serbest bırakılsınlar. 

Af yasasıyla çeteciler, tecavüzcüler serbest bırakılırken, siyasi mahkûmlar ölüme terkedilmiştir. Bu çifte standart kabul edilemez. Siyasi mahkûmlar serbest bırakılsın.

Örgütlü Bir Toplum İçin

20. Gıda, temel ihtiyaçların ve temizlik malzemelerinin dağıtımı için mahallelerde Emek Meclisleri kurulsun ve bu meclisler dağıtımdan sorumlu olsun. 

Emek meclisleri mahalle halkının oyu ile seçilmeli ve gerektiğinde geri çağırılabilmelidir.

Emek meclisleri ayrıca mahallede kadınlara dönük şiddet, çevrenin yağmalanması, ırkçı saldırılar, eğitimin organizasyonu gibi toplumsal yara haline gelmiş konularda da inisiyatif almalıdır.

21. İşyerlerinde işçi komiteleri kurulsun.

Komiteler hem zarar ettiğini söyleyen patronların defterlerini denetlemeli,  hem de ihtiyacı olan işçilere yardımları organize etmeli. Salgına karşı işçiler dayanışmayla arkadaşlarının korunmasını sağlasın.

Çözümlerin ancak sosyalist planlama ile kalıcı hale geleceğini biliyoruz.Bu talepler bugün, emekçilerin yaşamını tehdit eden koşullarda, emekçiler için ve emekçiler tarafından gerçekleştirilebilecek taleplerdir.

KG Yayın Kurulu