Sebastian Romero Özgür

Sebastian Romero Özgür

IMF karşıtı protestolarında şiddet kullandığı bahanesiyle, 4 yıl 4 aydır tutuklu olan ve tüm tahliye talepleri reddedilen PSTU (Birleşik Sosyalist İşçi Partisi) üyesi dostumuz, yoldaşımız Sebastián Romero özgürlüğüne kavuştu.

Sebastian, suçlandığı davadan son mahkemede üç yıl hüküm aldı. Yoldaşlarımız Daniel Ruiz ve Cesar Arakaki’yi de daha önce mahkûm eden aynı yargıç Sebastián’ı da mahkûm etmişti. Çünkü o zenginleri temsil eden, kapitalist yağmanın sürmesi için çalışan bir memur.

Arjantin devletinin kontrolündeki katiller, hırsızlar serbest gezerken Sebastian iki yıl boyunca İnterpol tarafından tüm dünyada arandı. Yoldaşlarımızın evleri basıldı, yoldaşımız Daniel Ruiz şantaj olarak 13 yıl ile yargılandı. Bu dönemde PSTU büyük baskılara ve takibata uğradı. Ancak polisin terörü yoldaşlarına da geri adım attırmadı.  Sokaklarda, mahkemelerde bu kararı mahkûm ettiler.

Bu uluslararası terörün tek nedeni, IMF haydutlarına karşı emekçi halkın haklarını savunmasıydı. Bu nedenle en yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuldu. Ama bir kere daha haykırıyoruz işçileri emekçileri açlığa mahkûm eden bu düzene karşı durmak şiddet değildir.

Ancak bizim için bugün Sebastian’ın devletin pençesinden kurtarılmış olması her şeyden önemli. Çünkü O artık sokaklarda, yeniden mücadelenin içerisinde ve işçi sınıfının kavgasını büyütmek için devrimcilerin siperlerinde. Hoş geldin yoldaş!

Yazar Hakkında