İşçi Sınıfının Kurtuluş Yolu Sağ ve Sol Burjuva Partiler Değildir!

İşçi Sınıfının Kurtuluş Yolu Sağ ve Sol Burjuva Partiler Değildir!

Ali Büyükdere

Erdoğan hükümetinin işçi düşmanı politikaları sonucunda enflasyon her gün daha fazla artarken, alım gücü düşmekte bunun sonucunda işçi sınıfı ve yoksul emekçi halk açlıkla karşı karşıya kalmaktadır.  Bizleri bu duruma düşüren burjuvazi ve onun siyasi iktidarının temsilcileri daha da zenginleşirken, yoksulları kölelik şartlarına itmeye devam etmekte. Peki, işçi sınıfı buna karşı nasıl mücadele ediyor?

Bir ülkede kriz ve yüksek enflasyon varsa bunun sorumlusu işçi sınıfı değildir! Bunun sorumlusu, doymayı bilmeyen burjuvazi ve onların siyasi temsilcileridir. Peki, zenginler daha zengin olsun diye çalışan burjuva partilerinin temsilcilerini kim seçiyor? Biz emekçiler!

İşçi sınıfı içerisinde bir tehlike de milliyetçiliği körükleyen, dini siyasete alet eden anlayışlardır. Bu akımlar, işçi sınıfını dini ve mezhepsel temelde bölerken kaderciliği ve biat kültürünü yaymaktadır. Şükür kültürü işçi kardeşlerimizi mücadeleden geri durmaya teşvik etmektedir. İşçi sınıfının çoğunluğu bu kaderci ve milliyetçi akımların etkisi altındadır. İşçi kardeşlerimizin önemli bir kısmı burjuvazinin siyasi temsilcilerini ilahlaştırmaktadır. Kapitalist sistemin hizmetkârı olan ve sanki bizden biriymiş gibi seçtiğimiz bu parti yöneticilerinin bizleri kurtarmak gibi dertleri yok, olamaz da! Onlar işçi sınıfına değil, onları parlatan kapitalist sisteme hizmet ederler.

Ülkemizde 600 milletvekillinin kaçı işçi ya da yoksul? Çoğu patron ya da patronların seçtiği kişilerden oluşuyor. İşçi sınıfı bunlardan medet umuyor ve hatta en tepesindekine tapar duruma geliyor.  Yıllardır sağ partilere oy veren işçiler, kurtarıcılarını sağdan bekliyor Asıl kurtarıcının kendileri olduğunun farkında değiller! İşçi sınıfını kurtaracak kadercilik ve biat kültürü değil, sağ partiler hiç değildir. Kapitalist sistemin kurduğu parti, ona hizmet eder, işçi sınıfına değil! Sınıf mücadelesinin temsilcileri her türlü gerici güce karşı mücadele eden sosyalistler ve insanca yaşam için canları pahasına mücadele eden işçi sınıfı önderlikleridir.  İşçi sınıfı artık bu bilincine varmalıdır. Kurtuluş sağda ve kapitalizmde değil, kapitalizmle mücadele eden sosyalist soldadır. Sınıf bilincimizi, birliğimizi yükseltip burjuva yapıların egemenliğini kırıp, kendi geleceğimizi kendi ellerimizle, alın terimizle örmeliyiz. Kendi geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceğini kurtaracak yine bizleriz. Seçimlerde sistemin bize dayattığı burjuva partilerde değil, işçiden, emekçiden, demokrasiden yana ve kapitalist sisteme karşı olan kendi partilerimizde birleşmeliyiz.  Aksi ücretli köleliğe bizi mahkûm eder.

Yazar Hakkında